Czy Jezus jest Bogiem i Zbawicielem? Tekst istotny dla chrześcijan, którzy wyznają warę w bóstwo Chrystusa.

GNT συμεων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιμον ημιν λαχουσιν πιστιν εν δικαιοσυνη του θεου ημων και σωτηρος ιησου χριστου
NA Συµεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιµον ἡµῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
EDW Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą wiarę, co nasza.
SK Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy przez łaskę usprawiedliwienia, wysłużoną przez naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, otrzymali tę samą co my cenną wiarę.
EDG Szymon Piotr, sługa i Apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza.
KUL Symeon Piotr, niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy równie godną czci, jak nasza otrzymują wiarę dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa:
W Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa tym, co równą z nami otrzymali wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:
BTI Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy równie godną czci jak nasza otrzymują wiarę dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa:
BP Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, tym, którzy dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą, co my, cenną wiarę.
BTII-V Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza:
KR/BWP Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy usprawiedliwieni przez Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali tak samo jak my cenną wiarę.
BW Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza:
PW Ja, Szymon Piotr sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, piszę ten list do tych, którzy od naszego sprawiedliwego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali dar wiary równie cennej jak nasza.
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do wszystkich, którzy tak wierzą jak my. Mam na myśli tę wiarę, którąśmy otrzymali od Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Zbawiciela. Jakże dobry i sprawiedliwy, że obdarzył nas tą wiarą!
3 Ja, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wszystkich, którzy jak my wierzą dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela.
rew Szymon Piotr, niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki prawości naszego Boga, a także Wybawcy, Jezusa Chrystusa, zdobyli wiarę równie cenną jak nasza:
PI Szymon Piotr, niewolnik i wysłannik Jezusa Pomazańca, tym równą szacunkiem nam (którzy dostali w udziale) wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Pomazańca:
PJ Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki wierności naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali udział w wierze równej wartością naszej:
PE Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę tak samo godną, jak i nasza:
PD Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza:
Szim‛on Kefa, niewolnik i wysłannik Jeszui Mesjasza, do tych, którzy poprzez sprawiedliwość naszego Boga i naszego Wyzwoliciela Jeszui Mesjasza otrzymali ten sam rodzaj ufności co my:
BL Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę, tę samą jak i naszą godną czci.
EP Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali od sprawiedliwego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa wiarę równie cenną jak nasza.
NBG Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami dostali równie wartościową wiarę w sprawiedliwości naszego Boga oraz naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
PL Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza:
UNT Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami otrzymali równie cenną wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
NKB Symeon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
UBG Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza.
NPD Ja, Szymon Piotr, całkowicie i bez reszty oddany Jezusowi Chrystusowi Jego wysłannik, kieruję ten list do wszystkich, którzy z uwagi na ufną wiarę – jaką i my mamy – otrzymali udział w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
EPP Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którym przypadł udział w równie drogocennej, jak nasza, wierze, dzięki usprawiedliwieniu przez Boga naszego i Zbawiciela,a Jezusa Chrystusa:
TNP Szymon Piotr, sługab i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami otrzymalic równie cenną wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
PO Szymon Piotr, niewolnik i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którym w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przydzielona została wiara równie drogocenna jak nasza:


  1. a) W I wydaniu brak przecinka.
  2. b) Wg przypisu w TNP: lub: niewolnik.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: lachousin – otrzymać przez los lub otrzymać w darze.