GNT οπως ενδοξασθη το ονομα του κυριου ημων ιησου εν υμιν και υμεις εν αυτω κατα την χαριν του θεου ημων και κυριου ιησου χριστου
NA ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
EDW Aby wśród was rozsławione było imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
SK Wówczas będzie imię Pana naszego Jezusa [Chrystusa] przez was uwielbione, a wy przez niego mocą łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
EDG aby wśród was rozsławione było imię Pana naszego Jezusa, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
KUL aby imię Pana naszego Jezusa było uwielbione w was a wy w Nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
W aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozsławione było w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
BTI-IV Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
BP Aby było w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
KR/BWP W ten sposób będzie w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa, a w Nim wy także za łaską Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
BW Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
PW W ten sposób imię Jezusa, naszego Pana, będzie uwielbione w was, a wy w nim, stosownie do łaski, którą okazuje nasz Bóg i Pan, Jezus Chrystus.
1 Wtedy wszyscy, widząc w was owoce Jego działania, będą chwalić imię Pana Jezusa Chrystusa, a największą chlubą dla was będzie świadomość, że należycie do Niego. Wszystko to jest dla was możliwe dzięki miłosierdziu naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
2 Wtedy wszyscy, widząc w was owoce Jego działania, będą chwalić imię Pana Jezusa Chrystusa. Dla was zaś największą chlubą będzie świadomość, że do Niego należycie. Wszystko to jest dla was możliwe dzięki miłosierdziu naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
3 W ten sposób imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zostanie przez was uwielbione, a wy – dzięki łasce Boga i naszego Pana – zostaniecie uwielbieni przez Niego.
rew Wszystko to po to, żeby imię naszego Pana, Jezusa, okryło się w związku z wami chwałą, a wy żebyście okryli się chwałą dzięki jedności z nim, stosownie do niezasłużonej życzliwości naszego Boga, a także Pana Jezusa Chrystusa.
PI żeby zostało wychwalone imię Pana naszego, Jezusa, w was i wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana, Jezusa Pomazańca.
PJ aby zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa, w was, a wy – w Nim, dzięki łasce Boga naszego i Pana, Jezusa Chrystusa.
BTV Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
PE W ten sposób zostanie uwielbione imię naszego Pana Jezusa w was i wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
PD aby w ten sposób zostało uwielbione imię naszego Pana Jezusa Chrystusa wśród was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
W ten sposób imię naszego Pana Jeszui będzie uwielbione w was, a wy w Nim, zgodnie z łaską naszego Boga i Pana Jeszui Mesjasza.
BL Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione wśród was, a wy w Nim, za przyczyną łaski Boga naszego i pana Jezusa Chrystusa.
EP W ten sposób będzie uwielbione imię naszego Pana Jezusa, w was, a wy w Nim dzięki łasce naszego Boga i Pana, Jezusa Chrystusa.
NBG Aby zostało w was wysławione Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w nim, według łaski naszego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.
PL żeby w ten sposób zostało uwielbione wśród was imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, według łaski naszego Boga i Panaa Jezusa Chrystusa.
UNT Aby zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
NKB żeby zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa przez was a wy przez Niego dzięki łasce Boga naszego i Pana, Jezusa Chrystusa.
UBG Aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
NPD dzięki któremu Jezus, nasz PAN, będzie w was uwielbiony, a wy w Nim, co od samego początku jest istotą planu łaski naszego Boga i PANA – Jezusa Chrystusa!
EPP tak, aby chwalebne okazało się imię Pana naszego, Jezusa, w was, a wy w Nim, wedle łaski Boga naszego i Pana, Jezusa Chrystusa.
TNP Aby zostało wysławioneb imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
PO Tak by imię naszego Pana Jezusa zostało w was otoczone chwałą, a wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
BI by zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa w was, a wy w Nim, wedle łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.


  1. a) We wcześniejszych wydaniach występuje przecinek po słowie Pana.
  2. b) Wg przypisu w TNP: por. Rz 8,30.