Jezus "Władcą" czy "Początkiem stworzenia Bożego"? Tekst jest dość istotny dla doktryny katolickiej.

GNT και τω αγγελω της εν λαοδικεια εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο αμην ο μαρτυς ο πιστος και αληθινος η αρχη της κτισεως του θεου
NA Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ Ἀµήν, ὁ µάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ·
EDW A aniołowi kościoła laodycejskiego napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, będący początkiem stworzenia Bożego.
SK Aniołowi gminy laodycejskiej napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, który jest początkiem stworzenia Bożego:
EDG A aniołowi kościoła laodycejskiego napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego.
KUL A Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek Wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
W Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, "świadek wierny" i prawdziwy, który jest "początkiem stworzenia" bożego:
BTI A Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek Wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
BP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
BTII-V Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
KR/BWP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz tak: To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, Ten, który jest Początkiem stworzenia Bożego.
BW A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
PW Do anioła wspólnoty wierzących w Laodycei napisz: Tak mówi ten, który ma na imię Amen. On jest wiernym świadkiem prawdy i początkiem Bożego stworzenia.
Do przełożonego zborua w Laodycei napisz następujący list: Oto słowa tego, który jest niezmienny – wiernego i prawdziwego świadka wszechrzeczy, pierwotnego źródła Boskiego stworzenia.
3 Aniołowi kościoła w Laodycei napisz tak: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia.
rew "Do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek, który jest wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
PI A zwiastunowi w Laodycei zgromadzenia napisz: Te [rzeczy] mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Boga.
PJ A aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, wierny i niezawodny Świadek, Początek Bożego stworzenia.
PE Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego.
PD A do anioła zboru w Laodycei napisz: Oto, co mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, Początek Bożego stworzenia:
Aniołowi wspólnoty mesjanicznej w Laodycei napisz: "Oto widomość od Amen, świadka wiernego i prawdziwego, Władcy stworzenia Bożego:
PD Do anioła Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, Początek stworzenia Bożego.
EP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, wierny i prawdziwy świadek, początek Bożego stworzenia.
NBG A aniołowi zgromadzenia wybranych Laodyceńczyków napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, władza władzy ustanowionej przez Boga.
PL Do anioła kościoła w Laodycei napisz: Oto, co mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, Początek Bożego stworzenia:
UNT A do Anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
NKB A aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: Tak mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego.
UBG A do anioła kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
NPD Do zwierzchnika wspólnoty w Laodycei napisz: „To mówi Ten, który jest Prawdą i sensem wszystkiego, i w którym wszystko się dokonuje, Wiarygodny i Prawdomówny Świadek, w którym zaistniało wszystko, co było od początku stworzone przez Boga.
EPP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: – To mówi Amen, świadek Wierny i Prawdziwy, Początek stworzenia Bożego.
TNP A do anioła zboru Laodycejczykówb napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdomównyc, początekd stworzenia Bożego:
PO A do posłańca kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia:
BI A aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek Wierny i Prawdziwy – Początek stworzenia Bożego.


  1. a) W II wydaniu: wspólnoty.
  2. b) Wg przypisu w TNP: Laodikeia – „sprawiedliwość ludu”.
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: prawdziwy.
  4. d) Wg przypisu w TNP: gr.: arche – źródło, władza, pochodzenie.