Czy Jezus chce "zwymiotować" czy "wypluć" letnich chrześcijan? Tekst ciekawie tłumaczony.

GNT ουτως οτι χλιαρος ει και ουτε ζεστος ουτε ψυχρος μελλω σε εμεσαι εκ του στοματος μου
NA οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου
EDW ale żeś letni, a ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.
SK Ale że letni jesteś, a nie zimny ani gorący, więc pocznę cię wypluwać z ust moich.
EDG Ale żeś letni, a ani gorący, ani zimny, pocznę cię wypluwać z moich ust.
KUL A tak, skoro jesteś letni i ni gorący, ni zimny, mam cię wyrzucić z mych ust:
W Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.
BTI A tak, skoro jesteś letni i ni gorący, ni zimny, mam cię wyrzucić z mych ust:
BP A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, mam cię wyrzucić z moich ust.
KR/BWP Ponieważ jednak jesteś letni, a nie zimny ani gorący, muszę cię wyrzucić z ust moich.
BW A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.
PW Dlatego, że jesteś zaledwie letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust.
1 Ale że jesteś tylko letni, wypluję cię z moich ust.
2 A ponieważ jesteś tylko letni, wypluję cię z moich ust.
3 A ponieważ jesteś tylko letni – ani zimny, ani gorący – wypluję cię z moich ust.
rew A skoro jesteś letni – ani gorący, ani zimny – to zamierzam cię wypluć.
PI Tak, skoro letni jesteś i ani gorący ani zimny, zamierzam cię wyrzygać z ust mych.
PJ A tak, skoro jesteś letni, a ani gorący, ani zimny, wyrzucę cię ze swoich ust.
BTII-V A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
PE A skoro jesteś letni, a nie gorący ani zimny, zamierzam cię wypluć z Moich ust.
PD Skoro jednak jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust.
Ale ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wypluję cię z Mych ust!
BL Ponieważ jednak ani gorący, ani zimny nie jesteś, lecz letni, zacznę cię wypluwać z ust moich.
EP Skoro jednak jesteś letni, a nie zimny ani gorący, wypluję cię z moich ust.
NBG A ponieważ jesteś letni – a więc ani gorący, ani chłodny – zamierzam cię zwymiotować z moich ust.
PL A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust.
UNT A tak, ponieważ jesteś letni, a nie zimny ani gorący, zwymiotuję cię z moich ust.
NKB A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, zamierzam cię wyrzygać ze swoich ust.
UBG A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust.
NPD bo jako letni przyprawiasz mnie o mdłości.
EPP A skoro letni jesteś i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z ust moich.
TNP A tak, ponieważ jesteś letni, i ani zimny ani gorący, mam zamiar zwymiotować cię z moich ust.
PO Tak więc, ponieważ jesteś letni i ani gorący, ani zimny, mam zamiar wypluć cię ze swoich ust.
BI Tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, muszę cię wypluć z mych ust.