"Przeznaczeni" do życia wiecznego, czy może tylko "duchowo usposobieni"? Tekst ważny dla świadków Jehowy

GNT ακουοντα δε τα εθνη εχαιρον και εδοξαζον τον λογον του κυριου και επιστευσαν οσοι ησαν τεταγμενοι εις ζωην αιωνιον
NA Ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·
EDW Słysząc to poganie uradowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do żywota wiecznego uwierzyli.
SK Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie; i wszyscy, którzy byli przeznaczeni do żywota wiecznego, przyjęli wiarę.
EDG/KUL Słysząc to poganie radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do żywota wiecznego uwierzyli.
W A słysząc to poganie, radowali się, i wielbili słowo Pańskie; i uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.
BTI Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
BP Słysząc to, poganie cieszyli się, wysławiając słowo Pańskie, a uwierzyli ci, którzy zostali powołani do życia wiecznego,
BTII-IV Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
KR/BWP Słysząc te słowa poganie radowali się bardzo i wysławiali słowo Pańskie. A wszyscy, którzy według przeznaczenia mieli osiągnąć życie wieczne, uwierzyli.
BW Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
PW Słysząc to poganie cieszyli się i wielbili Pana za jego Słowo, a uwierzyli ci, którzy zostali powołani do życia wiecznego
1 Słysząc to poganie z radością przyjęli głoszone słowo i uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do wiecznego życia.
2 Słysząc to, poganie z radością przyjęli głoszone słowo i uwierzyli wszyscy, których przeznaczeniem było życie wieczne.
3 Słysząc to, poganie z radością przyjęli słowo i uwierzyli wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego.
Kiedy to usłyszeli ludzie z narodów, zaczęli się radować i wychwalać słowo Jehowy, wszyscy zaś, którzy byli odpowiednio usposobieni do życia wiecznego, uwierzyli.
rew Kiedy usłyszeli to ludzie z innych narodów, zaczęli sie cieszyć i wysławiać słowo Jehowy. I wszyscy, którzy mieli właściwe nastawienie serca, potrzebne do uzyskania życia wiecznego, uwierzyli.
PI Słuchając zaś poganie radowali się i oddawali chwałę słowu Pana, i uwierzyli jacy byli uszykowani do życia wiecznego.
PJ Poganie słuchając radowali się i wysławiali słowo Pana. Uwierzyli ci, którzy byli gotowi do życia wiecznego.
BTV Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
PE Gdy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili Słowo Pana. Wszyscy też, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
PD Poganie słysząc to, cieszyli się i chwalili Słowo Pana, i uwierzyli wszyscy, ilu ich było wyznaczonych do życia wiecznego.
Nie-Żydzi bardzo się ucieszyli, słysząc to. Uszanowali naukę o Panu i ilu tylko było ich wyznaczonych do życia wiecznego, ci zaufali.
BL Poganie, słysząc to, cieszyli się wysławiając słowo Pańskie, a uwierzyli ci, którzy zostali powołani do życia wiecznego.
EP Kiedy poganie to usłyszeli, ucieszyli się i dziękowali Panu za Jego słowo. Uwierzyli zaś wszyscy, których Bóg powołał do życia wiecznego.
NBG Zaś poganie, słuchając, radowali się oraz wynosili Słowo Pana, a ci, którzy uwierzyli, byli wybrani do życia wiecznego.
PL Słysząc to poganie cieszyli się i wyrażali z uznaniem o Słowie Bożyma, a ci wszyscy, którzy byli przygotowani na przyjęcie życia wiecznego, uwierzyli.
UNT A słysząc to poganie, ra­dowali się i oddali chwałę Słowu Pana, i uwierzyli, ilu ich było przeznaczonych do życia wiecznego.
UBG Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.
EPP Słysząc to poganie radowali się i sławili Słowo Pana. I uwierzyli ci, którzy byli przysposobieni do życia wiecznego.
TNP A słysząc to poganie, radowali się i oddali chwałę Słowu Pana, i uwierzyli, ilu ich było przeznaczonychb do życia wiecznego.
PO Poganie zaś, słysząc to, radowali się i chwalili słowo Pana; i wszyscy, którzy byli wyznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.


  1. a) W V wydaniu: "o Słowie Pana".
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: tasso – ustawić w szyku, wyznaczyć do, uznać, mianować.