GNT οταν δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουμενην λεγει και προσκυνησατωσαν αυτω παντες αγγελοι θεου
NA ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει· καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ.
EDW I kiedy znowu wprowadza pierworodnego na okręg ziemi, mówi: Niechaj mu cześć oddają wszyscy aniołowie Boży.
SK A wprowadzając znów Pierworodnego na świat powie: „Niech wszyscy aniołowie Boży pokłon mu oddadzą”.
EDG I kiedy znowu wprowadza pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: Niechaj mu cześć oddają wszyscy aniołowie Boży.
KUL Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, rzecze: Niech się mu kłaniają wszyscy aniołowie Boży.
W I gdy znowu wprowadza Pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: "I niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie boży."
BTI Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, rzecze: Niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży.
BP Kiedy zaś powtórnie wprowadza pierworodnego na świat, powiada: „Niech padną przed Nim na twarz wszyscy aniołowie Boży”.
BTII-IV Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
KR/BWP Kiedy zaś wprowadzał swego Pierworodnego na świat, wtedy polecił: Niech Mu oddają cześć wszyscy aniołowie Boży.
BW I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
PW A gdy sprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddadzą hołd wszyscy aniołowie Boży.
1 A jeszcze innym razem, kiedy Jego pierworodny Syn przyszedł na ziemię, Bóg powiedział: "Niech Mu kłaniają się wszyscy aniołowie Boga".
2 A kiedy Jego pierworodny Syn przyszedł na ziemię, rozkazał, by Mu się kłaniali wszyscy aniołowie Boga".
3 A gdy posłał swego Pierworodnego na ziemię, rozkazał: „Niech Mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boga”.
rew A gdy Bóg ponownie posyła swojego Pierworodnego na świat, mówi: „Niech wszyscy aniołowie Boży złożą mu hołd”.
PI Kiedy zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na zamieszkiwaną [ziemię], mówi: I niech się pokłonią Mu wszyscy zwiastuni Boga.
PJ O czasie natomiast, gdy Pierworodnego znowu na świat wprowadzi, mówi: „I niech Mu pokłon oddadzą wszyscy aniołowie Boga”.
BTV A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
PE Kiedy zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu się pokłonią wszyscy aniołowie Boga.
PD A gdy znowu wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
I znów: kiedy Bóg wprowadza swego Pierworodnego na świat, mówi: „Niech oddają Mu cześć wszyscy aniołowie Boży”.
BL A znowu kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boga.
EP Natomiast wprowadzając Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży!
NBG A z kolei, kiedy wyprowadził pierworodnego na zamieszkałą ziemię, mówi: Niech mu się pokłonią wszyscy aniołowie Boga.
PL A gdy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
UNT A kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
NKB Kiedy zaś znowu wprowadza Pierworodnego na [świat] zamieszkały, mówi: Niech pokłonią się Mu wszyscy aniołowie Boga!
UBG I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.
EPP I znowu, gdy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddadzą pokłon wszyscy aniołowie Boży.
TNP A kiedy wprowadza pierworodnego na zamieszkały świata, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.
PO A gdy ponownie wprowadza Pierworodnego na zamieszkałą ziemię, mówi: „I niech oddadzą Mu cześć wszyscy aniołowie Boga”.


  1. a) Wg przypisu w TNP: gr.: oikoumene – mieszkańcy ziemi, cała zamieszkała ziemia, świat.