GNT παρεισεδυσαν γαρ τινες ανθρωποι οι παλαι προγεγραμμενοι εις τουτο το κριμα ασεβεις την του θεου ημων χαριτα μετατιθεντες εις ασελγειαν και τον μονον δεσποτην και κυριον ημων ιησουν χριστον αρνουμενοι
NA παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.
EDW Wkradli się bowiem między was niektórzy ludzie niegodziwi [od dawna już wyznaczeni do tego zgubnego dzieła], łaskę Boga naszego zamieniający w rozpustę i wypierający się Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
SK Bo wkradli się potajemnie w wasze szeregi pewni ludzie, na których już od wieków Pismo wydaje wyrok potępienia: ludzie bezbożni, którzy nadużywając łaski, danej przez Boga naszego, obracają ją na wyuzdanie i którzy zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
EDG Wkradli się bowiem [między was] niektórzy ludzie niegodziwi [od dawna już wyznaczeni do tego zgubnego dzieła], łaskę Boga naszego obracający w rozpustę i wypierający się Jezusa Chrystusa, jedynego Władcy i Pana naszego.
KUL Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy Boga naszego łaskę zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W Wkradli się bowiem niektórzy ludzie (co od dawna na ten sąd są wyznaczeni), niezbożni, co łaskę Boga naszego obracają w wyuzdanie i zapierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
BTI- IV Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszegoa Jezusa Chrystusa.
BP Zakradli się bowiem jacyś ludzie bezbożnib od dawna, o których potępieniu Pismo mówi, że zamieniają łaskę Boga naszego na wyuzdanie i zapierają się jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
KR /BWP Zakradli się bowiem między was jacyś ludzie, dawno już skazani na potępienie bezbożnicy, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, wypierając się przy tym jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
BW Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
PW Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie od dawna napiętnowani wyrokiem potępienia, bezbożnicy, którzy łaskę naszego Boga trwonią, żyjąc w rozpuście; w ten sposób odżegnują się od naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
1 Piszę o tym dlatego, że do waszego grona wślizgnęli się bezbożni nauczyciele, twierdzący, iż chrześcijanin może postępować tak, jak mu się żywnie podoba, bez obawy, że spotka go kara Boża. Los takich ludzi od dawna jest już przesądzony, sprzeciwili się bowiem naszemu jedynemu Władcy i Panu, Jezusowi Chrystusowi.
2 Piszę o tym dlatego, że do waszego grona wślizgnęli się bezbożni nauczyciele, twierdzący, iż chrześcijanin może postępować tak, jak mu się podoba, bez obawy, że spotka go kara Boża. Los takich ludzi od dawna jest już przesądzony, sprzeciwili się bowiem naszemu jedynemu Władcy i Panu – Jezusowi Chrystusowi.
3 Piszę o tym dlatego, bo do waszego grona wślizgnęli się jacyś ludzie, już dawno przeznaczeni na zagładę, jacyś bezbożni, którzy swoje rozwiązłe życie usprawiedliwiają łaskawością Boga i odrzucają naszego Władcę i jedynego Pana – Jezusa Chrystusa.
rew Robię to dlatego, że wśliznęli się między was pewni ludzie, którzy dawno temu zostali przez Pisma wyznaczeni na sąd. Są to ludzie bezbożni, którzy wykorzystują niezasłużoną życzliwość naszego Boga jako usprawiedliwienie rozpasania i sprzeniewierzają się naszemu jedynemu właścicielowi i Panu, Jezusowi Chrystusowi.
PI Wśliznęli się bowiem jacyś ludzie, od dawna zawczasu zapisani na ten sąd, bezbożni, Boga naszego łąskę zamieniający na rozpasanie i [tego] jedynie Władcę i Pana naszego, Jezusa Pomazańca, odrzucający.
PJ Wdarli się bowiem ukradkiem pweni ludzie bezbożni, juz dawno zapisani na ów wyrok, którzy tę naszą łaskę od Boga zamieniają na rozwiązłość i zaprzeczają jedynemu Władcy i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
BTV Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są spisani na ten wyrok, bezbożni, co łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
PE Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, od dawna skazani na potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
PD Wślizgnęli się bowiem pomiędzy was pewni ludzie, na których od dawna wypisany już został ten wyrok, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga obracają w rozwiązłość i wypierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
Bo wkradli się pewni ludzie, ci, o których dawno temu napisano, że są przeznaczeni na to potępienie – bezbożni, którzy fałszywie ukazują łaskę Bożą jako pozwolenie na rozwiązłość i wypierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jeszui Mesjasza.
BL Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
EP Wkradli się bowiem miedzy was jacyś ludzie od dawna napiętnowani wyrokiem potępienia. Ci bezbożnicy zamieniają łaskę Bożą na wyuzdanie, i tak wypierają się jedynego naszego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa.
NBG Bowiem wślizgnęli się pewni bezbożni ludzie, dawno temu zapisani na sąd, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na zuchwałość oraz zapierają się jedynego Władcy Absolutnego – Boga oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
PL Bo wślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni! Łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
UNT Albowiem wkradli się jacyś ludzie, dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, i zapierają się jedynego Władcy i Boga, i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
NKB Wkradli się bowiem jacyś ludzie od dawna napiętnowani wyrokiem potępienia, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na wyuzdanie i wypierają się jedynego naszego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
UBG Wkradli się bowiem jacyś ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa.
EPP Wślizgnęli się bowiem między was pewni ludzie, na których już dawnoc z góry został wypisany wyrok potępiający, którzy łaskę naszego Boga obracają w rozpasanie i wypierają się Jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
TNP Wkradlid się bowiem jacyś ludzie, już dawno zapisanie na ów wyrok, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustęf, i zapierają się jedynego Władcyg Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
PO Bo wślizgnęli się niepostrzeżenie pewni ludzie, o których dawno, zawczasu, napisano na ten sąd, bezbożni, obracający łaskę naszego Boga w wyuzdanie i wypierający się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.


  1. a) Od III wydania występuje tu przecinek.
  2. b) W I wydaniu: niezbożni.
  3. c) W II wydaniu występuje błąd, jest: dawano. Po słowach "naszego" – przecinek.
  4. d) Wg przypisu w TNP: lub: wślizgnęli.
  5. e) Wg przypisu w TNP: gr.: prografo – zapisać coś wcześniej.
  6. f) Wg przypisu w TNP: lub: wyuzdanie.
  7. g) Wg przypisu w TNP: gr.: despotes – por. 1Tm 6,1.