Czy Jezus uznał wszystkie pokarmy za "czyste"? Tekst istotny dla kościołów sobotnich np. braci polskich, adwentystów itp.

GNT οτι ουκ εισπορευεται αυτου εις την καρδιαν αλλ εις την κοιλιαν και εις τον αφεδρωνα εκπορευεται καθαριζων παντα τα βρωματα
NA ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ' εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα τὰ βρώµατα;
EDW gdyż nie dociera do serca jego, ale idzie do żołądka i wydziela się na zewnątrz, oczyszczając wszelki pokarm.
SK Bo nie wchodzi przecież do jego serca, lecz do brzucha, a potem jest wydalane na zewnątrz". Chciał w ten sposób orzec, że wszystkie pokarmy są czyste.
EDG gdyż nie dociera do serca jego, ale idzie do żołądka i wydziela się na zewnątrz, oczyszczając wszelki pokarm?
KUL/BL Przecież nie dociera do serca, lecz wchodzi do żołądka, a stamtąd do jelit, przy czym zostanie wydalone wszystko to, co zostało zużyte.
W bo nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch idzie, i do wychodu odchodzi, czyszcząc wszystkie potrawy?
BTI ponieważ nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wydala się na zewnątrz". Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
BP Że nie wchodzi do jego serca, ale do brzuchaa i zostaje wydalone na zewnątrz? W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste.
BTII-IV bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala". Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
KR/BWP gdyż nie przenika aż do jego serca, ale dostaje się do żołądka, a potem już wydalane jest na zewnątrz. W ten sposób uznał wszystko, co się je, za czyste.
BW Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy.
PW bo nie dostaje się do serca, lecz do żołądka, a potem jest wydalane.
Przecież pokarm nie styka się z sercem – przechodzi tylko przez żołądek. Mówiąc to dał im do zrozumienia, że każdy rodzaj pożywienia uznaje za czysty.
rew A to dlatego, że dostaje się nie do jego serca, ale do żołądka, po czym trafia do ścieku". W ten sposób Jezus uznał wszystkie pokarmy za czyste.
PI bo nie wchodzi mu do serca, ale do brzucha, i do ustępu wychodzi? – oczyszczając wszystkie pokarmy.
PJ bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi w latrynie". Tak za czyste uznał wszystkie pokarmy.
BTV bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz". Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
PE bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i jest wydalane na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy?
PD gdyż nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, a następnie wychodzi do ustępu? [W ten sposób] oczyścił wszystkie pokarmy.
Bo nie wchodzi do jego serca, ale do jego żołądka, i wydala się na zewnątrz do kloaki". (W ten sposób uczynił wszystkie pokarmy rytualnie czystymi).
EP gdyż nie wchodzi do jego serca, ale do żołądka i wydalane jest na zewnątrz". W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste.
NBG bo nie wchodzi mu do serca, ale do brzucha i do ustępu wychodzi; oczyszczając wszystkie pokarmy.
PL Przecież nie wchodzi do jego serca, tylko do żołądka, i jest potem wydalane na zewnątrz. W ten sposób Jezus uznał wszystkie pokarmy za czyste.
UNT Albowiem nie wchodzi w jego serce, ale do żołądka, i zostaje wydalone do ustępu, oczyszczając wszystkie pokarmy.
NKB ponieważ nie wchodzi do jego serca, ale do brzucha i do ustępu wychodzi?” – oczyszczając wszystkie pokarmy.
UBG Nie wchodzi bowiem do jego serca, ale do żołądka i zostaje wydalone do ustępu, oczyszczając wszystkie pokarmy.
EPP Bo dostaje się nie do jego serca, ale do żołądka i jest wydalane. Czyste jest więc każde jedzenie.
TNP Gdyż nie wchodzi do jego serca, ale do żołądka, i wychodzi do ustępu, oczyszczając wszystkie pokarmy.
PO Gdyż nie wchodzi do jego serca, ale do żołądka i wychodzi do ustępu? (Mówiąc to, uczynił wszystkie pokarmy czystymi.
BI Nie wchodzi to bowiem do jego serca, ale do żołądka i jest wydalane na zewnątrz”. W ten sposób uznał On wszystkie pokarmy za czyste.


  1. a) W I wydaniu występuje przecinek po słowie: "brzucha".