GNT και ειδον εκ του στοματος του δρακοντος και εκ του στοματος του θηριου και εκ του στοματος του ψευδοπροφητου πνευματα τρια ακαθαρτα ως βατραχοι εισιν γαρ πνευματα δαιμονιων ποιουντα σημεια α εκπορευεται επι τους βασιλεις της οικουμενης ολης συναγαγειν αυτους εις τον πολεμον της ημερας της μεγαλης του θεου του παντοκρατορος
NA Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι· εἰσὶν γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.
EDW I widziałem [wychodzące] z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste podobne do żab. Aa są to duchy czartów czyniących dziwy i idą do królów całej ziemi, aby ich zgromadzić na bój, na wielki dzień wszechmogącego Boga.
SK I ujrzałem, jak wychodziły trzy nieczyste duchy, jakby żaby, z paszczy smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. Są to duchy demonów, które znaki czynią i które udają się do królów całej ziemi, aby zebrać ich do walki na wielki dzień Boga wszechmogącego.
EDG I ujrzałem [wychodzące] z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste, podobne do żab. A są to duchy czartów, dokonujące dziwów, i idą do królów całej zamieszkałej ziemi, aby ich zgromadzić na bój w owym wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy.
KUL I ujrzałem, jak [wyszły] z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga.
W I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab. Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.
BTI- IV I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy;b a są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga.
BP I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste, jak ropuchy. Są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą do królów całej zamieszkałej ziemi, by zgromadzić ich na wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy.
KR /BWP I ujrzałem trzy duchy nieczyste, które jakby ropuchy wychodziły z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka. Są to duchy demonów, które czynią różne znaki i obchodzą wszystkich królów całej zamieszkałej ziemi, by zwołać ich na wojnę w owym dniu wielkim Boga Wszechmogącego.
BW I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
PW Wtedy zobaczyłem, że z paszczy smoka i bestii oraz z ust fałszywego proroka wypełzły jak żaby trzy nieczyste duchy. Są to duchy demoniczne, zdolne do czynienia cudów. Idą one do królów całego świata, aby ich zabrać na wojnę w ów wielki dzień Boga, władcy wszechświata.
1 I zobaczyłem, jak z paszczy bestii, smoka i fałszywego proroka wyskoczyły trzy nieczyste duchy o wyglądzie ropuch. Demony te były w stanie czynić cuda. Nakłoniły one wszystkich władców świata, aby w wielkim dniu sądu Wszechmocnego Boga zgromadzili się na bitwę przeciwko Niemu.
2 I zobaczyłem, jak z paszczy bestii, smoka i fałszywego proroka wyskoczyły trzy nieczyste duchy, o wyglądzie ropuch. Demony te były w stanie czynić cuda. Dzięki temu nakłoniły wszystkich władców świata, aby w wielkim dniu sądu Wszechmocnego Boga zgromadzili się na bitwę przeciwko Niemu.
3 Ujrzałem wtedy, jak z paszcz bestii, smoka i fałszywego proroka wyszły trzy nieczyste duchy podobne do ropuch. Duchy te to demony czyniące cudowne znaki. Nakłoniły one władców całego świata, aby w wielkim dniu sądu wszechmocnego Boga zgromadzili się na bitwę przeciwko Niemu.
rew Potem zobaczyłem, jak z paszczy smoka, z paszczy bestii i z paszczy fałszywego proroka wychodzą trzy nieczyste natchnione wypowiedzi wyglądające jak żaby. W rzeczywistości są to wypowiedzi natchnione przez demony. Te wypowiedzi dokonują znaków i wychodzą do królów całej ziemi, żeby zgromadzić ich na wojnę, która ma się rozegrać w wielkim dniu Wszechmocnego Boga.
PI I ujrzałem z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z paszczy kłamliwego proroka duchy trzy nieczyste jak żaby. Były bowiem duchy demonów czyniące znaki, które wychodzą do królów zamieszkiwanej [ziemi] całej, [by] zgromadzić ich na wojnę dnia wielkiego, Boga wszechwładcy.
PJ Wtedy dostrzegłem w gardzieli węża, i w gardzieli bestii, i w gardzieli fałszywego proroka trzy nieczyste duchy jak ropuchy. Są to duchy demonów, które czynią niezwykłe znaki. Wyruszają one do królów całej zamieszkałej ziemi, aby zebrać ich na wojnę w owym wielkim dniu Boga, Wszechwładcy.
BTV I ujrzałem [wychodzące] z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste, jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga.
PE I zobaczyłem, że z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka wypełzły jak ropuchy trzy duchy nieczyste. Są to duchy demonów, które czynią znaki i wychodzą do królów całego świata, by zgromadzić ich do boju na wielki dzień Boga, Wszechmogącego.
PD I zobaczyłem trzy duchy nieczyste niby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; są to bowiem duchy demonów, które czynią znaki i które idą do królów całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić do bitwy w ten wielki dzień Wszechmogącego Boga.
I ujrzałem trzy duchy nieczyste wyglądające jak żaby. Wyszły z paszczy smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. Są to czyniące cuda duchy demoniczne, które wyruszają do królów całego zamieszkanego świata, aby zgromadzić ich na Wojnę Wielkiego Dnia Adonai-Cwa'ot.
BL Wtedy też ujrzałem, jak wychodziły z paszczy Smoka i Bestii oraz z ust Fałszywego Proroka trzy nieczyste duchy, podobne do żab. Są to duchy demonów czyniące znaki. Spieszą się do królów całej ziemi, aby zgromadzić ich do walki na wielki dzień Boga Wszechmogącego.
EP I zobaczyłem, jak z gardzieli smoka, z gardzieli bestii i z ust fałszywego proroka wyszły trzy duchy nieczyste podobne do ropuch. Były to duchy demonicznec, które czynią znaki. Udają się one do królów całej ziemi, aby zgromadzić ich do walki na wielki dzień Wszechmocnegod Boga.
NBG Ujrzałem też trzy nieczyste duchy, jakby żaby pochodzące z pyska smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. Są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do władców ziemi oraz na cały zamieszkały świat, by ich zgromadzić na bitwę wielkiego dnia Boga, Wszechwładcy.
PL Zauważyłem, że z paszczy smoka, z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka wychodzą trzy nieczyste duchy. Przypominały żaby, a były duchami demonicznymi. Jako zdolne do dokonywania znaków udały się do królów całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić do bitwy w ten wielki Dzień Wszechmocnego Boga.
UNT I widziałem z ust smoka i z ust dzikiego zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka wychodzące trzy nieczyste duchy, podobne do żab. To bowiem są czyniące cuda duchy demonów, które wychodzą do królów ziemi i do całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
NKB I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jak żaby z paszczy smoka, z paszczy potwora i z paszczy kłamliwego proroka. Były to duchy demoniczne czyniące znaki, które podążają do królów całego zamieszkałego świata, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechpotężnego Boga.
UBG I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka. A są to duchy demonów, które czynią cuda. Wychodzą one do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego.
EPP I ujrzałem [wychodzące] z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z paszczy Fałszywego Proroka trzy nieczyste duchy jakby żaby. A to są duchy demoniczne, czyniące znaki, które idą do królów całego świata, by gromadzić ich na wojnę w wielkim dniu Boga, Wszechwładcy.
TNP I widziałem z ust smoka i z ust dzikiego zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka wychodzące trzy nieczyste duchy, podobne do żab. To bowiem są czyniące cudowne znakie duchy demonów, które wychodzą do królów ziemi i do całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ówf wielki dzień Boga Wszechmogącego.
PO I zobaczyłem z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka trzy duchy nieczyste jak żaby; Są to bowiem duchy demonów czyniące znaki, które wychodzą do królów całej zamieszkałej ziemi, aby ich zebrać na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmogącego.


  1. a) We wcześniejszych wydaniach: Albowiem.
  2. b) W III wydaniu dwukropek.
  3. c) W pierwszym wydaniu: demonów.
  4. d) W pierwszym wydaniu: wszechmocnego, tj. małą literą.
  5. e) Wg przypisu w TNP: tj. niezwykłe wydarzenie wykraczające poza naturalny bieg wydarzeń.
  6. f) Wg przypisu w TNP: gr.: ekeinos – ów, ten, tamten.