Czy z tekstu wynika, że Jezus jest Bogiem? Tekst istotny dla wierzących w bóstwo i preegzystencję Chrystusa.

GNT ος εν μορφη θεου υπαρχων ουχ αρπαγμον ηγησατο το ειναι ισα θεω αλλα εαυτον εκενωσεν μορφην δουλου λαβων εν ομοιωματι ανθρωπων γενομενος και σχηματι ευρεθεις ως ανθρωπος
NA ὃς ἐν µορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν µορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος· καὶ σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
EDW który mając naturę Bożą nie poczytywał swej równości z Bogiem za przywłaszczenie, ale wyniszczył samego siebie przyjąwszy naturę sługi, stawszy się podobnym do ludzi i dla swego sposobu życia uznany był za człowieka.
SK On to, bytując w postaci Bożej, nie obstawał nieugięcie przy tym, by trwać w równości z Bogiem, a raczej wyniszczył siebie i przyjął postać sługi, stając się podobnym do człowieka. A gdy zjawił się w ludzkiej postaci,
EDG który mając naturę Bożą i równość z Bogiem nie przywłaszczoną, nie strzegł jej zazdrośnie, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy naturę sługi, stawszy się podobnym do ludzi, i dla swego sposobu życia uznany za człowieka.
W który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem, ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek.
KUL/
BTI-IV
On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
BP On to, istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz sam siebie poniżył, przyjąwszy naturę sługi. Stał się podobny do ludzi i w zewnętrznej postaci uznany za człowieka.
KR/ BWP On to, istniejąc [od wieków] w postaci Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swej równości z Bogiem, lecz [przeciwnie] wyzbył się wszystkiego, co Boskie, pojawił się w postaci sługi. Stał się podobnym do ludzi i - zgodnie z tym, czym był na zewnątrz - został uznany za człowieka.
BW Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
PW który – choć w istocie swojej zawsze był równy Bogunie skorzystał w pełni z tej równości, ale wyparł się samego siebie, podjął niewolniczą służbę i żył jak zwykły człowiek.
który chociaż był Bogiem, nie obstawał przy swych boskich prawach, ale wyrzekł się władzy i chwały, przyjmując postać niewolnika i stając się podobnym do ludzia.
3 Chociaż zawsze był Bogiem, nie uważał, że za wszelką cenę musi zachować swoje boskie przywileje. Przeciwnie, wyrzekł się wszystkiego i przyjął status sługi – stał się człowiekiem takim jak wszyscy. Mało tego, uważany za zwykłego człowieka,
który chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu. Przeciwnie, ogołocił samego siebie i przybrał postać niewolnika, i stał się podobny do ludzi.
rew Chociaż istniał on w postaci Bożej, nie brał pod uwagę, żeby sięgnąć po coś, do czego nie miał prawa, i zrównać się z Bogiem. Przeciwnie, wyzbył się wszystkiego i przybrał postać niewolnika. Stał się człowiekiem.
PI który w postaci Boga będąc, nie (jako) porywanie uznał być równo Bogu, ale siebie samego uczynił pustym, kształt sługi wziąwszy, w upodobnieniu ludzi stawszy się; i (dla) postaci dawszy się znaleźć jako człowiek,
PJ On, choć istnieje w postaci Boga, nie za łakomy łup uznał być na równi z Bogiem, lecz ogołocił się, przjąwszy postać sługi, zacząwszy istnieć podobnie jak ludzie; z wyglądu postrzegany jak każdy człowiek
BTV On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka,
PE On, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A w tym, co zewnętrzne dał się poznać jako człowiek
PD który będąc w postaci Bożej, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, lecz wyrzekł się siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a gdy znalazł się w stanie człowieczym,
Choć istniał On w postaci Bożej, nie uważał, że równość Bogu to coś, co należy posiąść siłą. Przeciwnie, ogołocił siebie, przybierając postać niewolnika, stawszy się takim jak ludzie. A kiedy objawił się jako człowiek,
BL On, będąc w postaci Bożej nie zatrzymał jako zdobyczy równości z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i w wewnętrznych objawach uznany za człowieka.
EP On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. A z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka,
NBG który będąc w postaci Boga, nie torował sobie rabunku, aby być równym Bogu, ale opuścił samego siebie, przyjął postać sługi i pojawił się w obrazie ludzi.
PL On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem,
UNT Który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie równości z Bogiem za grabież, ale poniżył samego siebie, przyjął postać niewolnika, stając się podobny ludziom, a z postawy znaleziony jako człowiek;
NKB który, istniejąc na sposób Boży, nie dbał o to, aby być równy Bogu, ale ogołocił swoją egzystencję, przyjmując sposób istnienia jako niewolnik, stawszy się jednym z ludzi i w wyglądzie widziany jako człowiek,
UBG On to, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
NPD On bowiem, choć jest Bogiem, to jednak przebywając na Ziemi, nie upierał się zachłannie, by korzystać z praw i przywilejów, które przysługiwały Mu jako Bogu. Wręcz przeciwnie, sam siebie dobrowolnie z nich ogołocił, a przyjmując postać człowieka,
EPP On, będąc w postaci, Bożej nie uznał za przywałaszczenie, swej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego przyjąwszy postać sługi stał się podobny do ludzi, z wyglądu będąc człowiekiem,
TNP Który będącb w postacic Bożej, nie uznał za grabieżd równości z Bogiem, Ale ogołociłe samego siebie, przyjął postaćf sługig, stając się podobny ludziom, a w zewnętrznej postacih został znaleziony jako człowiek;
PO On to, istniejąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za skarb, który należy pochwycić, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać niewolnika, stając się na podobieństwo ludzi;
BI On, chociaż istniejąc w postaci Boga, nie uznał za stosowne, być równym Bogu, ale ogołocił siebie samego, przyjmując postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, przyjmując zewnętrzny wygląd człowieka.


  1. a) W II wydaniu nieznaczne zmiany w ostatnim zdaniu: lecz wyrzekł się władzy i chwały i przyjmując postać niewolnika stał się podobnym do ludzi.
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: hyparcho – być w swej istocie stałym, bez zmian.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: morfe – niezmienna forma postaci, natura rzeczy.
  4. d) Wg przypisu w TNP: lub: łup – 1Tes 4,17.
  5. e) Wg przypisu w TNP: dosł.: uczynił pustym, pozbawił znaczenia.
  6. f) Wg przypisu w TNP: gr.: morfe – w. 6.
  7. g) Wg przypisu w TNP: lub: niewolnika.
  8. h) Wg przypisu w TNP: gr.: schema – zew. zmienna forma, postać.