Tekst kontrowersyjnie oddany przez niektóre przekłady.

GNT διο και ο θεος αυτον υπερυψωσεν και εχαρισατο αυτω το ονομα το υπερ παν ονομα
NA διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,
EDW Dlatego i Bóg wywyższył go, i nadał mu imię przewyższające wszelkie imię,
SK Za to wywyższył go Bóg ponad wszystko i nadał mu to imię, które jest ponad wszelkie imię,
EDG Dlatego też Bóg wywyższył go i nadał mu imię przewyższające wszelkie imię,
KUL/BT Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
W Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, przewyższające wszelkie imię;
BP Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię,
KR/BWP Dlatego Bóg Go wywyższył ponad wszystko i nadał Mu imię godniejsze od wszelkiego imienia,
BW Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
PW Dlatego też Bóg bardzo go wywyższył i obdarzył taką godnością, jakiej nie ma nikt inny.
Ale właśnie dlatego Bóg wyniósł Go na niebiosa i nadała Mu imię, które przewyższa wszystkie inne.
3 Ale właśnie dlatego Bóg niezwykle Go wywyższył i nadał Mu tytuł, który przewyższa wszystkie inne.
rew Właśnie dlatego Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię,
PI Dlatego i Bóg Go wielce wywyższył i darował Mu imię, [to] ponad wszystko imię,
PJ Dlatego Bóg Go wywyższył i dał Mu imię, imię nad wszelkie imię,
PE Dlatego też Bóg nad wszystko Go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
PD Dlatego też Bóg bardzo Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
Dlatego Bóg wyniósł Go na miejsce najwyższe i dał Mu imię ponad wszelkie imię,
BL Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.
EP Dlatego Bóg Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
NBG Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i dał mu Imię, ponad każde imię.
PL Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne,
UNT Dlatego też, Bóg wielce go wywyższył, i darował Mu imię, które jest nad wszelkie imię;
NKB Dlatego Bóg go wywyższył i dał mu imię, ponad każde imię,
UBG Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię;
NPD A ponieważ Bóg w Nim postanowił wywyższyć siebie, otrzymał On imię wyniesione ponad wszelkie imię,
EPP Dlatego i Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu Imię ponad wszelkie imię,
TNP Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię, ponad wszelkie imię;
PO Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i darował Mu imię, które jest ponad każde imię,
BI Dlatego Bóg wywyższył Go i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię,


  1. a) W drugim wydaniu: "dał".