Czy Jezusowi należy oddawać boską cześć, czy darzyć Go "tylko" szacunkiem? Tekst kluczowy dla kultu Jezusa.

GNT ουδε γαρ ο πατηρ κρινει ουδενα αλλα την κρισιν πασαν δεδωκεν τω υιω ινα παντες τιμωσι τον υιον καθως τιμωσι τον πατερα ο μη τιμων τον υιον ου τιμα τον πατερα τον πεμψαντα αυτον
NA οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα· μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν·
EDW Bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd zdał na Syna, aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci też i Ojca, który go posłał.
SK A ponadto Ojciec nie sądzi nikogo, lecz zdał wszelki sąd na Syna, aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci także Ojca, który go posłał.
EDG Bo Ojciec nikogo nie sądzi, ale wszelki sąd zdał na Syna, aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci też i Ojca, który go posłał.
KUL Ojciec też nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd oddał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci i Ojca, który Go posłał.
W Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał.
BTI-V Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz całya sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Gob posłał.
BP Ojciec nie sądzi nikogoc, ale cały sąd oddał Synowi, aby wszyscy tak czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał.
KR/
BWP
Ojciec sam nie sądzi nikogo; cały sąd przekazał Synowi po to, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Dlatego też kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje również czci Ojcu, który Go posłałd.
BW Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.
PW Ojciec nikogo nie sądzi, bo całą władzę sądzenia oddał Synowi, żeby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci też Ojca, który go posłał.
1 Również wszelki sąd nad grzechem Ojciec pozostawił Synowi po to, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Jeżeli odmawiacie czci Synowi, którego Bóg do was posłał, tym samym odmawiacie jej Ojcu.
2 Ojciec pozostawił Synowi również wszelki sąd nad grzechem, aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Jeżeli zaś nie oddajecie czci Synowi, którego posłał do was Bóg, tym samym odmawiacie jej Ojcu.
3 Ojciec nikogo też nie sądzi, bo zlecił wszelki sąd Synowi, aby wszyscy czcili Go, tak jak czczą Ojca. Kto więc nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.
rew Ojciec nikogo nie sądzi, ale wszelki sąd powierzył Synowi, żeby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie szanuje Syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał.
PI Ani bowiem Ojciec sądzi nikogo, ale sąd cały dał Synowi, aby wszyscy szanowali Syna, jako szanują Ojca. Nie szanujący Syna nie szanuje Ojca, [który posłał] go.
PJ Ojciec nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, jak cześć oddają Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
PE Ojciec też nikogo nie sądzi, ale cały sąd dał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, jak oddają cześć Ojcu. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.
PD Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał.
Ojciec nie sądzi nikogo, ale powierzył wszelki sąd Synowi, aby wszyscy uczcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.
BL Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, ale cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Ten kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
EP Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał.
NBG Gdyż Ojciec ani nikogo nie sądzi, ale cały sąd oddał Synowi, by wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna - nie czci Ojca, który go posłał.
PL Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał.
UNT Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.
NKB Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.
UBG Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.
NPD Trzeba bowiem wiedzieć, że Ojciec już nikogo sam więcej nie osądzi, gdyż całą swą sędziowską władzę przekazał Synowi. Uczynił to po to, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak samo jak oddają ją Ojcu. Zrozumcie więc, że jeśli ktoś nie otacza czcią Syna, ten również nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.
EPP Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd oddał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak i Ojca czczą. Kto nie czci Syna, i Ojca nie czci, który go posłał.
TNP Bo Ojciec w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazałe Synowi, Aby wszyscy czcilif Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał.
PO Bo też Ojciec nikogo nie sądzi, ale cały sąd dał Synowi, aby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Ten, kto nie szanuje Syna, nie szanuje Ojca, który go posłał.
BI Albowiem Ojciec nie sądzi nikogo, ale cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał.


  1. a) W I wydaniu: wszystek
  2. b) W I wydaniu: go małą literą.
  3. c) W I wydaniu: nie sprawuje sądu nad nikim.
  4. d) W niektórych edycjach BWP werset zaczyna się od słów: "cały sąd przekazał...", ale uważam, że jest to błąd w druku. Wcześniejsze wydania, w tym i pierwsze, podają werset prawidłowo.
  5. e) Wg przypisu w TNP: lub: oddał, upoważnił
  6. f) Wg przypisu w TNP: lub: poważać, okazywać głęboki szacunek.