GNT μη θαυμαζετε τουτο οτι ερχεται ωρα εν η παντες οι εν τοις μνημειοις ακουσουσιν της φωνης αυτου και εκπορευσονται οι τα αγαθα ποιησαντες εις αναστασιν ζωης οι δε τα φαυλα πραξαντες εις αναστασιν κρισεως
NA μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.
EDW Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie życia, a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu.
SK Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego. Wtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie żywota, ci, co źle czynili, na zmartwychwstanie potępienia.
EDG Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, zmartwychwstaną na życie, a którzy nikczemnie postępowali, zmartwychwstaną na sąd.
KUL Niech was to nie dziwi, bo nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, co spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. Ci, których uczynki były dobre, wyjdą na zmartwychwstanie życia, ci zaś, którzy źle czynili, zmartwychwstaną na sąd.
W Nie dziwcie się temu, bo przychodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego. I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie życia; a którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sądu.
BTI Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, posłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy złe czyny pełnili, na zmartwychwstanie sądu.
BP Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą Jego głos. Wtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą [z grobów]a, aby zmartwychwstać i żyć, a ci, którzy źle postępowali, aby zmartwychwstać [i iść]b na potępienie.
BTII-IV Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia.
KR/BWP Nie powinniście się temu dziwić: Zbliża się bowiem godzina, w której wszyscy, co spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. Wtedy ci, którzy uczciwie postępowali, zostaną przeznaczeni na zmartwychwstanie do życia wiecznego, a ci, którzy się dopuszczali zła, zmartwychwstaną, by cierpieć potępienie.
BW Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
PW Nie dziwcie się! Nadchodzi chwila, kiedy wszyscy, co spoczywają w grobach, usłyszą jego głos. Ci, którzy dobrze postępowali, wyjdą z grobów i powstaną do życia. Ci zaś, którzy źle postępowali, powstaną na sąd.
Niech was to nie dziwi, naprawdę nadchodzi czas, kiedy wszyscy umarli usłyszą głos Syna Bożego. I powstaną z martwych ci, którzy dobrze postępowali – do wiecznego życia, a ci, którzy popełniali zło – na sąd.
2 Nie dziwcie się temu, ponieważ naprawdę nadchodzi czas, kiedy wszyscy umarli usłyszą głos Syna Bożego. I powstaną z martwych; ci, którzy dobrze postępowali – do wiecznego życia; ci zaś, którzy popełniali zło – na sąd.
3 Nie dziwcie się temu, ponieważ naprawdę nadchodzi czas, gdy wszyscy umarli usłyszą Jego głos. I powstaną z martwych: ci, którzy dobrze postępowali – do wiecznego życia; ci zaś, którzy popełniali zło – na sąd.
Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu.
rew Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi czas, gdy wszyscy, którzy są w grobach usłyszą jego głos i wyjdą. Dla postępujących dobrze okaże się to zmartwychwstaniem do życia, a dla postępujących niegodziwie – zmartwychwstaniem na sąd.
PI Nie dziwcie się temu, bo przychodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach usłyszą głos jego, i wyjdą: [ci], dobre [którzy czynili], na powstanie [do] życia, [ci] zaś, bezwartościowe [którzy zrobili], na powstanie [do] sądu.
PJ Nie dziwcie się temu, bo zbliża się czas, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, którzy dobro czynili, na zmartwychwstanie życia, a którzy zło czynili – na zmartwychwstanie sądu.
BTV Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia.
PE Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos, i ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ci zaś, którzy źle czynili, powstaną na potępienie.
PD Nie dziwcie się temu; nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos; i wyjdą ci, którzy czynili to, co dobre, aby powstać do życia; a ci, którzy czynili to, co złe, aby powstać na sąd.
Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi czas, kiedy wszyscy, którzy są w grobie, usłyszą jego głos i wyjdą – ci, którzy czynili dobro, ku zmartwychwstaniu do życia, a ci, którzy czynili zło, ku zmartwychwstaniu na sąd.
BL Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą głos Jego. Ci, którzy czynili dobro, pójdą na zmartwychwstanie życia, a którzy czynili zło, na zmartwychwstanie sądu.
EP Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd.
NBG Nie dziwcie się temu, bo przychodzi godzina, w której wszyscy w grobach usłyszą jego głos; i ci, co uczynili szlachetne, będą wywołani na powstanie do życia; a ci, którzy dokonali złe, na powstanie do sądu.
PL Nie dziwcie się temu. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. I wyjdą ci, którzy czynili dobro, aby powstać do życia; a ci, którzy postępowali podle, aby powstać na sąd.
UNT Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos; I ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd.
NKB Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos i wyjdą: ci, którzy pełnili dobre czyny, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia.
UBG Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos; I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie na potępienie.
NPD Nie dziwcie się więc temu, co mówię, że gdy już nadejdzie czas sądu, wszyscy – także i ci, których ciała zostały już złożone w grobach – usłyszą mój głos. Wtedy ludzie, którzy pełnili Bożą wolę, powstaną do odwiecznego i nieskończonego Życia, a ci, którzy postępowali według swojej woli, powstaną do wiecznego potępienia.
EPP Niech was to nie dziwi, gdyż nastaje godzina, w której wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. I wyjdą ci, którzy dobrze czynią, ku zmartwychwstaniu życia, a ci, którzy rzeczami próżnymi się zajmują, na zmartwychwstanie sądu.
TNP Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobachc, usłyszą Jego głos; I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia; a ci, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
PO Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobowcach, usłyszą Jego głos i wyjdą: ci, którzy czynili dobro – ku zmartwychwstaniu życia; ci zaś, którzy praktykowali zło – ku zmartwychwstaniu na sądu.
BI Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy będący w grobach usłyszą Jego głos i wyjdą: ci, którzy czynili dobro – na zmartwychwstanie życia, a ci którzy popełniali zło – na zmartwychwstanie sądu.


  1. a) W wydaniu z 2006 r. brak słów w nawiasie.
  2. b) W I wydaniu bez nawiasów.
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: grobowcach.