Czy jeden z ukrzyżowanych łotrów jest już w niebie? Tekst istotny np. dla świadków Jehowy oraz Adwentystów Dnia Siódmego.

GNT και ειπεν αυτω αμην σοι λεγω σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω
NA καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀµήν σοι λέγω, σήµερον µετ' ἐµοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.
EDW I rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.
SK A Jezus rzekł mu: "Zaprawdę powiadam ci, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju!"
EDG A on rzekł mu: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.
KUL On zapewnił go: – Zaprawdę mówię ci: dziś ze mną będziesz w raju.
W A Jezus mu rzekł: Zaprawdę mówię tobie, dziś ze mną będziesz w raju
BTI Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju".
BP I rzekł mu: –– Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju.
BTII-IV Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".
KR/BWP A Jezus odrzekł: Zaprawdę mówię ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju.
BW I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
PW "–– Bądź pewny, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju –– odpowiedział mu Jezus
A Jezus odpowiedział: –– Uroczyście ci przyrzekam, że dziś jeszcze będziesz ze mną w raju.
3 – Zapewniam cię, że jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju – odrzekł Jezus.
rew A Jezus rzekł do niego: „Zapewniam cię dzisiaj, że będziesz ze mną w raju”.
PI I powiedział mu: Amen ci mówię, dzisiaj ze mną będziesz w raju.
PJ Odpowiedział mu: "O tak, oświadczam ci, dziś będziesz ze mną w raju".
BTV Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju".
PE Odpowiedział mu: Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju.
PD I powiedział mu: Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju.
Jeszua rzekł mu: "Tak! Obiecuję, że będziesz ze mną dziś w Gan–’Eden".
BL On go zapewnił: "Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju".
EP Odpowiedział mu: "Zapewniam Cię: dzisiaja ze Mną będziesz w raju".
NBG Zaś Jezus mu powiedział: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
PL Jezus mu odpowiedział: Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju.
UNT I Jezus rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju.
NKB Odpowiedział mu: „Zaprawdę, mówię ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.
UBG A Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju.
NPD Jezus tak mu odparł: — Już dziś cię zapewniam: będziesz ze mną w Raju.
EPP Rzekł mu: – Amen, mówię ci, dzisiaj ze mną będziesz w raju.
TNP I Jezus powiedział mu: Zaprawdęb, mówię ci dziś, będziesz ze mną w raju.
PO A On mu powiedział: Zaprawdę mówię ci: dziś będziesz ze Mną w raju.
BI Odpowiedział: „Zapewniam cię: Dziś ze Mną będziesz w raju”.


  1. a) W drugim wydaniu: "dzisiaj" wielką literą.
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: amen – z hebr.: godne wiary – por. Mt 5,18.