Czy Jezus jest Bogiem "błogosławionym na wieki"? Tekst istotny dla wiary w bóstwo Chrystusa.

GNT ων οι πατερες και εξ ων ο χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αμην
NA ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀµήν.
EDW Ich są przodkami ci, z których jest Chrystus według ciała, który jest nad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki, Amen.
SK Ich są ojcowie i z nich pochodzi Chrystus wedle ciała, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
EDG Ich przodkami są ci, z których pochodzi Chrystus według ciała, który jest nad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
KUL/KR/BWP Ich są ojcowie, z nich narodził się według ciała Chrystus, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
W i ich są ojcowie, z których jest Chrystus według ciała, a ten jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
BTI-IV Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
BP Z nich są patriarchowiea i z nich wywodzi się Chrystus według ludzkiego pochodzenia. On jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen.
BW Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
PW Oni są potomkami patriarchów i od nich pochodzi Chrystus jako człowiek. To on jest Bogiem, który włada nad wszystkim, jemu niech będzie chwała na wieki.
Waszymi przodkami są wielcy ludzie Boży, nawet sam Chrystus był jednym z was, urodził się bowiem jako ŻydOn, który jest władcą wszystkiego i Bogiem godnym odwiecznej czci.
3 Ich przodkowie kochali Boga i to z ich narodu pochodzi Chrystus - Ten, który jest ponad wszystkim, uwielbiony na wieki Bóg. Amen!
do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen.
rew Są to potomkowie praojców, od których pod względem cielesnym pochodzi Chrystus. Niech Bóg, który jest nad wszystkim, będzie błogosławiony na wieki. Amen.
PI których ojcowie, i z których Pomazaniec (to) co do ciała; (Ten) będący nad wszystkimi, Bóg, wysławiony na wieki. Amen.
PJ Do nich należą patriarchowie i z nich co do ciała wywodzi się Chrystus. On KTÓRY JEST nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
BTV Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
PE ich są ojcowie i z nich jest Chrystus według ciała, Ten, który jest nad wszystkimi, Bóg uwielbiony na wieki. Amen.
PD których są ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciałaktóry jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
ich są Patriarchowie i od nich – w każdym razie pod względem pochodzenia fizycznego – wyszedł Mesjasz, który jest ponad wszystkim. Chwała niech będzie Adonai na wieki! Amen.
BL Do nich należą praojcowie, z nich zaś wywodzi się Chrystus według ciała. On, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
EP Do nich należą patriarchowie, z nich także, według ludzkiego pochodzenia ciała, wywodzi się Chrystus, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
NBG ich są przodkowie, i z nich Chrystus według cielesnej natury. Ten, który jest dla wszystkich, Bóg wyniesiony na wieki, amen.
PL Do nich należą ojcowie i z nich – według ciała – wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
UNT Których są ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała, Ten jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
NKB ich [są] ojcowie i z nich [jest] Chrystus według ciała, Ten, który jest nad wszystkim, Bóg uwielbiony na wieki. Amen.
UBG Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
NPD Ich przodkami byli patriarchowieb i z ich rodu, według cielesnej postaci, wywodzi się ChrystusTen panujący ponad wszystkim i wysławiany na wieki Jedyny Bóg. Amen.
EPP Ich są ojcowie i z nich jest wedle ciała Chrystus, Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
TNP Których są ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, będący nad wszystkimi, Bóg błogosławionyc na wieki. Amen.
PO Których są ojcowie i z których, jeśli chodzi o to, co jest według ciała, jest Chrystus, który jest Bogiem nad wszystkim błogosławiony na wieki. Amen.


  1. a) W I wydaniu inny początek: "Ich przywilejem są patriarchowie...".
  2. b) W wydaniu z 2016 (broszurowym) inaczej początek: "To z tego ludu wywodzili się patriarchowie...".
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: eulogetos – por. Hbr 7,1.