Ciekawostka.

GNT παρεδωκα γαρ υμιν εν πρωτοις ο και παρελαβον οτι χριστος απεθανεν υπερ των αμαρτιων ημων κατα τας γραφας και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη ημερα τη τριτη κατα τας γραφας και οτι ωφθη κηφα ειτα τοις δωδεκα
NA παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα·
EDW Bo naprzód podałem wam, com też otrzymał, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, że ukazał się Kefasowi, a potem jedenastua.
SK Przede wszystkim przekazałem wam to, co mnie samemu podano: mianowicie że Chrystus umarł za nasze grzechy, wedle Pisma; że został pogrzebany i że wedle Pisma trzeciego dnia zmartwychwstał. Ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu,
EDG/KUL Bo najpierw podałem wam, com też otrzymał, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.
W Albowiem podałem wam najpierw, co też otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma; i że był pogrzebany i że powstał z martwych dnia trzeciego, według Pisma; i że był widziany przez Kefę, a potem przez jedenastu.
BTI Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za grzechy nasze, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,
BP Przede wszystkim przekazałem wam naukę, którą przejąłem z tradycji, a mianowicie że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z zapowiedzią Pisma, został pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu,
BTII-IV/
KR/BWP
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismemb i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,
BW Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu;
PW Od samego początku głosiłem wam tę wieść, która i mnie została przekazana, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem Świętym, złożono go do grobu, a na trzeci dzień zmartwychwstał, jak zapowiedziało Pismo Święte, ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu uczniom.
Na samym początku przekazałem wam to, co mi zostało powierzone, że Chrystus umarł za nasze grzechy, tak jak przepowiedziało Pismo, i że został pogrzebany, a po trzech dniach powstał z grobu, jak przepowiadali prorocy. Widział Go Piotr, a następnie pozostałych Dwunastu.
3 Na samym początku przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy – zgodnie z zapowiedziami Pisma, że został pogrzebany, że trzeciego dnia zmartwychwstał – zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi (Piotrowi), a następnie pozostałym Dwunastu.
rew Wśród pierwszych rzeczy przekazałem wam to, co ja sam przyjąłem, że Chrystus zgodnie z Pismami umarł za nasze grzechy, że został pochowany, a trzeciego dnia zgodnie z Pismami wskrzeszony i że ukazał się Kefasowi, a następnie Dwunastu.
PI Przekazałem bowiem wam w pierwszych, co i przyjąłem, że Pomazaniec umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że jest wskrzeszony dnia trzeciego według Pism, i że dał się widzieć Kefasowi, potem [tym] Dwunastu;
PJ Otóż w pierwszych [naukach] przekazałem wam, co również ja otrzymałem, że zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy, i że został pogrzebany, i że zgodnie z Pismem trzeciego dnia zmartwychwstał, i że objawił się Kefasowi, potem Dwunastu;
BTV Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,
PE Przekazałem wam bowiem na początku to, co i ja przejąłem, że zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy, że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych, zgodnie z Pismem, że ukazał się Piotrowi, potem Dwunastu.
PD Przekazałem wam bowiem przede wszystkim, co i przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia został wzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu;
Bo wśród pierwszych rzeczy, jakie wam przekazałem, było i to, co sam otrzymałem, mianowicie że Mesjasz umarł za nasze grzechy, zgodnie z tym, co mówi Tanach; i został pogrzebany, i został wskrzeszony trzeciego dnia, zgodnie z tym, co mówi Tanach; i że widział Go Kefa, a potem Dwunastu;
BL Przekazałem wam bowiem od samego początku, com i ja otrzymał: że Chrystus umarł za nasze grzechy – zgodnie z Pismem – i że został pogrzebany, i że został wskrzeszony z umarłych trzeciego dnia zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,
EP Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.
NBG Ponieważ wśród pierwszych spraw przekazałem wam to, co otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze winy według Pism; że został pogrzebany i że według Pism – jest wskrzeszony w trzecim dniu;
PL Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu;
UNT Albowiem na początku przekazałem wam to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, I że został pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pism, I że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu.
NKB Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,
UBG Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; I że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu.
NPD Wspomnijcie, iż na samym początku przekazałem wam to, co sam przyjąłem, a mianowicie, że Chrystus – zgodnie z tym, co zapowiadały Pisma – umarł za nasze grzechy i został pogrzebany. Następnie – także zgodnie z Pismem – trzeciego dnia powstał z martwych. Najpierw objawił się Piotrowi, później Dwunastu.
EPP Przekazałem wam przede wszystkim, co i otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i powstał z martwych trzeciego dnia według Pism, i ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu.
TNP Albowiem na początku przekazałem wam to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, i że został pogrzebany, i że został wzbudzony trzeciego dnia wedługc Pism, i że ukazał się Kefasowid, a potem dwunastu.
PO Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co też otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismami; i że został pogrzebany, i że został wzbudzony trzeciego dnia zgodnie z Pismami; i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu;
BI Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,


  1. a) Niektóre wydania mają jedenastu wielką literą.
  2. b) W II wydaniu BT występuje tu średnik, w III dwukropek.
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: zgodnie z
  4. d) Wg przypisu w TNP: por. 1Kor 1,12.