GNT οταν δε υποταγη αυτω τα παντα τοτε [και] αυτος ο υιος υποταγησεται τω υποταξαντι αυτω τα παντα ινα η ο θεὸς παντα εν πασιν
NA ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε [καὶ] αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ θεὸς [τὰ] πάντα ἐν πᾶσιν.
EDW I gdy już wszystko poddane Mu będzie, wtedy i Syn podlegać będzie Temu, który potęgę swą roztoczył nad wszystkim, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
SK A kiedy wszystko będzie mu już poddane, podda się Syn sam temu, któremu wszystko poddał. Wówczas będzie Bóg wszystkim we wszystkich.
EDG/KUL I gdy już wszystko poddane mu będzie, wtedy i Syn podlegać będzie temu, który poddał mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
W Skoro zaś wszystko będzie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
BTI A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
BP Kiedy zaś wszystko zostanie Mu poddane, wówczas sam Syn podporządkuje się Bogu, który dał Mu władzę nad wszystkim. W ten sposób Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
BTII-IV/
KR/BWP
A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
BW A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
PW Gdy Syn zapanuje nad wszystkim, odda swą władzę temu, od którego ją otrzymał, a wtedy Bóg wypełni sobą wszystko.
Gdy Chrystus stoczy ostatnia zwycięski bój ze swymi wrogami, wtedy On, Syn Boży, przejdzie pod władzę Ojca, aby odtąd jednym najwyższym władcą był sam Bóg, który dał Mu nad wszystkim zwycięstwo.
3 A gdy już wszystko padnie u Jego stóp, wtedy On, Syn Boży, przekaże władzę Ojcu, który Mu wszystko dał we władanie, aby odtąd Bóg panował nad wszystkim i we wszystkich.
rew A kiedy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy też sam Syn podporządkuje się Temu, który mu wszystko podporządkował, tak żeby Bóg był wszystkim dla każdego.
PI Kiedy zaś zostanie podporządkowane Mu wszystko, wtedy [i] sam Syn zostanie podporządkowany [Temu], [który podporządkował] Mu wszystko, aby był Bóg wszystkim w wszystkim.
PJ A kiedy wszystko zostanie Mu poddane, wówczas i sam Syn podda się Temu, który Mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim dla wszystkich.
PE A gdy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
PD Gdy zaś wszystko będzie Mu poddane, wówczas i sam Syn będzie poddany Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
A gdy wszystko zostanie poddane Synowi, wtedy On podda siebie Bogu, który wszystko Mu poddał; tak aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
BL A gdy już wszystko będzie Mu poddane, wtedy sam Syn podlegać będzie Temu, który poddał Mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
EP Kiedy już wszystko zostanie Mu poddane, wówczas i Syn zostanie poddany Temu, który poddał Mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
NBG Zaś gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg mógł być wszystko we wszystkim.
PL Kiedy wszystko będzie Mu już poddane, wówczas i sam Syn podda się Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
UNT A gdy mu wszystko będzie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany Temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
NKB A gdy już wszystko zostanie Mu podporządkowane, wtedy i sam Syn zostanie podporządkowany Temu, który Synowi podporządkował wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
UBG Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
NPD Zatem kiedy po ludzku wszystko zostanie już Mu poddane, wówczas On sam również podda swą ludzką pozycję Syna i objawi się jako Ten, któremu wszystko jest poddane. Wtedy dopiero w całej okazałości ujawni się, iż to On, jako Bóg, króluje całkowicie w każdej dziedzinie, ponad wszystkim.
EPP A kiedy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy [i] sam Syn zostanie poddany Temu, który Mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
TNP A gdy wszystko zostanie Mu poddaneb, wtedy też i sam Syn zostanie poddany Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
PO A gdy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
BI A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.


  1. a) W II wydaniu: "A gdy stoczy ostatni"
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: hypotasso – podporządkować się, być poddanym, uległym.