GNT εξ αυτου δε υμεις εστε εν χριστω ιησου ος εγενηθη σοφια ημιν απο θεου δικαιοσυνη τε και αγιασμος και απολυτρωσις
NA ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,
EDW Ale z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem,
SK Dzięki niemu jesteście w łączności z Chrystusem Jezusem. On stał się nam od Boga mądrością, usprawiedliwieniem, uświęceniem i odkupieniem,
EDG/KUL A przecież przez niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem,
W Wy zaś z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem,
KR/BWP Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
BP Dzięki Niemu jesteście w łączności z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem,
BW Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
PW Was jednak Bóg złączył z Chrystusem Jezusem, który nam dał swoją mądrość i sprawiedliwość, uświęcił nas i wyzwolił.
1 Sam Bóg dał nam życie przez Jezusa Chrystusa. To On przedstawił nam Boży plan zbawienia, umożliwił nam dostęp do Boga, oczyścił nas i uświęcił. Oddał życie, żeby zapłacić za nasze zbawienie.
2 On sam dał nam życie przez Jezusa Chrystusa, który przedstawił Boży plan zbawienia, umożliwił nam dostęp do Boga, oczyścił nas i uświęcił. Oddał życie, żeby zapłacić za nasze zbawienie.
3 Tylko dzięki Niemu żyjecie teraz w Chrystusie Jezusie. I to On jest naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem - wszystkim od Boga,
rew To właśnie dzięki Niemu żyjecie w jedności z Chrystusem Jezusem, wyjawił nam Bożą mądrość i prawość, który umożliwił nam uświęcenie i uwolnienie na podstawie okupu
PI Dzięki Niemu zaś wy jesteście w Pomazańcu Jezusie, który stał się mądrością [dla] nas od Boga, sprawiedliwością zarówno, jak uświęceniem i odkupieniem,
PJ To od Niego [wyszło], że wy znajdujecie się w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
PE To dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
PD Dzięki Niemu zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością oraz poświęceniem, jak i odkupieniem,
To za Jego sprawą jesteście jedno z Mesjaszem Jeszuą. On stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i świętością, a także odkupieniem.
BL Wy znów jesteście dzięki Niemu w Chrystusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem,
EP On zjednoczył nas z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas Bożą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem,
NBG Ale wy jesteście z Niego w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, lecz także uświęceniem i odkupieniem,
PL Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem,
UNT Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam stał się mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
NKB Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
UBG Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;
NPD Zatem, z woli Boga, wasze trwanie w Chrystusie Jezusie jest wyrazem prawdziwej mądrości. Tylko w Nim bowiem możecie otrzymać tytuł sprawiedliwości, prowadzący do waszego uświęcenia i odkupienia,
EPP A wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością i uświęceniem, i odkupieniem,
TNP Lecz przez Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który dla nas stał się mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
PO Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam stał się nam mądrością od Boga: i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
BI Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,