GNT πασα ψυχη εξουσιαις υπερεχουσαις υποτασσεσθω ου γαρ εστιν εξουσια ει μη υπο θεου αι δε ουσαι υπο θεου τεταγμεναι εισιν
NA Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν.
EDW Każdy niechaj będzie poddany władzom wyższym. Nie masz bowiem władzy, jeno od Boga, a te, które są, od Boga są ustanowione.
SK Każdy niechaj będzie poddany władzom przełożonym. Bo nie masz władzy, która by nie pochodziła od Boga. A tam, gdzie jest jakaś władza, przez Boga została ustanowiona.
EDG Każdy niechaj będzie poddany władzom wyższym. Nie masz bowiem władzy tylko pod zwierzchnictwem Boga, a te, które są, od Boga są ustanowione.
KUL Każdy powinien być poddany władzom, które zarządzają. Nie może bowiem być władzy, która nie wywodziłaby się od Boga, a te które są, są ze zrządzenia Bożego.
W Wszelka dusza niech będzie poddana wyższym zwierzchnościom; nie ma bowiem zwierzchności, jak tylko od Boga; te zaś, co są, od Boga są postanowione.
BTI-V Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.
BP Każdy człowiek niech będzie poddany swoim władzom. Tylko w Bogu bowiem władza ma swe źródło. Bo Bóg ustanowił wszystkie władze, które istnieją.
KR/BWP Każdy powinien być poddany władzom, które zarządzają [daną społecznością]. Nie może bowiem być władzy, która nie wywodziłaby się od Boga, a te, które są, są ze zrządzenia Bożego.
BW Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
PW Każdy człowiek powinien podlegać władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy niezależnej od Boga, a te, które istnieją, zostały przez Boga ustanowione.
1 Bądźcie posłuszni władzy, ponieważ sam Bóg ją ustanowił. Nie ma takiej zwierzchności, która by nie pochodziła od Boga.
2 Bądźcie posłuszni władzy, ponieważ to Bóg ją ustanowił. Nie ma takiej zwierzchności, która by od Niego nie pochodziła.
3 Bądźcie posłuszni władzom zwierzchnim. Bo nie ma władzy, której by komuś nie udzielił Bóg. Więc ta, która istnieje, jest ustanowiona przez Niego.
Niech każda dusza będzie podporządkowana władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko za sprawą Boga; istniejące władze zajmują swe względne pozycje za sprawą Boga.
rew Niech każdy będzie podporządkowany władzom zwierzchnim, bo wszelka władza jest od Boga. I to właśnie za Jego zgodą istniejące władze zajmują swoje względne pozycje.
PI Każda dusza władzom wznoszącym się nad niech się podporządkowuje. Nie bowiem jest władza, jeśli nie od Boga, [te] zaś będące przez Boga wyznaczone są;
PJ Niech każdy ustanowionym u góry władzom będzie poddany. Nie ma bowiem władzy, jak tylko od Boga. Istniejące władze przez Boga są ustanowione.
PE Każdy człowiek niech będzie poddany zwierzchnim władzom. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Te zaś, które są, ustanowione są przez Boga.
PD Każda dusza niech będzie poddana sprawującym rządy władzom; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
Każdy ma być posłuszny władzom rządzącym. Bo nie istnieje władza, która by nie pochodziła od Boga, a obecne władze zostały ustanowione przez Boga.
BL Niechaj każdy podporządkuje się swoim władzom. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. Każda bowiem ustanowiona jest przez Boga.
EP Każdy człowiek niech się podporządkuje władzom, którym podlega. Nie ma bowiem władzy, która nie byłaby od Boga; lecz każda, która istnieje, została ustanowiona przez Boga.
NBG Każda osoba niech się podporządkuje władzom wyższym; bo nie istnieje władza, jeśli nie od Boga; a te, które istnieją, są umieszczone na stanowiskach poniżej Boga.
PL Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego.
UNT Każda dusza niech będzie władzom zwierzchnim poddana; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga; a władze istniejące przez Boga są ustanowione.
UBG Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga.
NPD Niech każdy podporządkowuje się przełożonym, których ma nad sobą, gdyż sens i porządek władzy pochodzą od Boga i przez Niego zostały ustanowione.
EPP Wszelka dusza władzom zwierzchnim niech się podda. Nie ma bowiem władzy jak tylko od Boga, a te, które są,a przez Boga są ustanowione.
TNP Każda dusza niech się podporządkowuje władzomb zwierzchnimc; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga; a te władze, które są, przez Boga są wyznaczone.
PO Niech każdy człowiek będzie poddany stojącym nad nim władzom, bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są zarządzone.


  1. a) W I wydaniu: Te zaś, które są,...
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: eksousia – por. Mt 10,1
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: górować nad kimś, przewyższać.