GNT μετα ταυτα ειδον και ιδου οχλος πολυς ον αριθμησαι αυτον ουδεις εδυνατο εκ παντος εθνους και φυλων και λαων και γλωσσων εστωτες ενωπιον του θρονου και ενωπιον του αρνιου περιβεβλημενους στολας λευκας και φοινικες εν ταις χερσιν αυτων και κραζουσιν φωνη μεγαλη λεγοντες η σωτηρια τω θεω ημων τω καθημενω επι τω θρονω και τω αρνιω
NA Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου περιβεβλημένους στολὰς λευκὰς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἡ σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ.
EDW Potem ujrzałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł zliczyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków. Stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i z palmami w ręku wołali głosem donośnym mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, który zasiadł na tronie, i Barankowi.
SK Potem ujrzałem rzeszę wielką, której nikt zliczyć nie zdołał, ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków. Stali przed tronem i przed Barankiem przyodziani w białe szaty, a w rękach swych mieli palmy. Wołali głosem donośnym: „Zbawienie od Boga naszego, który zasiada na tronie, oraz od Baranka!”.
EDG Potem spojrzałem, a oto rzesza wielka, której nikt nie mógł zliczyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, i ludów i języków. Stoją przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w białe szaty z palmami w ręku. I wołają głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, siedzącemu na tronie, i Barankowi.
KUL Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i [wszystkich] pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem – odzianych w białe szaty, w ręku ich palmy. I głosem donośnym wołają, mówiąc: «Zbawienie [przypisać trzeba] Bogu naszemu, Siedzącemu na tronie i Barankowi.»
W Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich, wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.
BTI Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem – odzianych w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym wołają, mówiąc: «Zbawienie Bogu naszemu, Siedzącemu na tronie i Barankowi».
BP Potem ujrzałem: A oto wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, [ludzie] ze wszystkich narodów, pokoleń i ludów różnojęzycznych, stojący przed tronem i przed Barankiem, odziani w białe szaty, a palmy w ich ręku. I głosem donośnym tak wołają: "Zbawienie [u] Boga naszego zasiadającego na tronie i [u] Baranka”.
BTII Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie i Barankowi».
KR/BWP A potem ujrzałem tłum tak wielki, że nikt nie mógłby go policzyć; byli tam [przedstawiciele] wszystkich narodów, pokoleń, ludów i języków. Stali przed tronem i przed Barankiem. Byli ubrani w białe szaty, a w rękach mieli palmy. I wołali donośnym głosem: Zbawienie [mamy] od Boga naszego siedzącego na tronie i od Baranka.
BW Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękacha. I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.
BTIII-IV Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka».
PW Po tym wszystkim spojrzałem i cóż zobaczyłem? Wielki tłum, którego nikt nie mógłby zliczyć. Byli to ludzie wszystkich języków, plemion, narodów i ras. Stali oni naprzeciw tronu i Baranka, ubrani w białe szaty i trzymali w rękach gałązki palmowe.
1 Potem zobaczyłem olbrzymi, niezliczony tłum ludzi ze wszystkich narodów, z wszystkich pokoleń, ze wszystkich krańców ziemi i wszystkich języków, stojących przed tronem i przed Barankiem. Byli odziani na biało, a w rękach trzymali gałązki palmowe. Wołali doniosłym głosem: – Zbawienie nasze pochodzi od Boga siedzącego na tronie i od Baranka!
2 Następnie zobaczyłem olbrzymi, niezliczony tłum ludzi wszystkich narodów i wszystkich pokoleń, ze wszystkich krańców ziemi, mówiących wszystkimi językami, stojących przed tronem i przed Barankiem. Byli odziani na biało, a w rękach trzymali gałązki palmowe. Słyszałem, jak wołali doniosłym głosem: – Zbawienie nasze pochodzi od Boga siedzącego na tronie i od Baranka!
3 Następnie ujrzałem olbrzymi, niezliczony tłum ludzi ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. Stali przed tronem i przed Barankiem, odziani w białe szaty, a w rękach trzymali gałązki palmowe. I potężnym głosem wołali: „Zbawienie nasze dzięki Bogu zasiadającemu na tronie i dzięki Barankowi!”
rew Potem spojrzałem i zobaczyłem wielką rzeszę ludzi, której nikt nie był w stanie policzyć. Pochodzili oni ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków. Stali przed tronem i przed Barankiem. Byli ubrani w białe długie szaty, a w rękach trzymali gałęzie palmowe. I wołali donośnym głosem: „Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi”.
PI Po tych ujrzałem, i oto tłum liczny, którego policzyć go nikt [nie] mógł, ze każdego narodu i plemion i ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe i palmy w rękach ich. I krzyczą głosem wielkim mówiąc: Wybawienie [dzięki] Bogu naszemu siedzącemu na tronie i barankowi.
PJ Potem spojrzałem, a oto ogromny tłum, którego nikt nie zdołałby policzyć, z każdego narodu i z wszystkich plemion i języków. Stoją tam oni przed tronem i przed Barankiem, odziani w białe szaty, w ich rękach palmy. Wołają wielkim głosem: „Zbawienie należy do naszego Boga, siedzącego na tronie, i do Baranka”.
BTV Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku».
PE Następnie zobaczyłem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, ludzi z każdego narodu i wszystkich pokoleń, i ludów, i języków, stojących przed tronem i przed Barankiem, ubranych w białe szaty, a palmy były w ich rękach. I donośnym głosem wołają: Zbawienie pochodzi od naszego Boga, który siedzi na tronie, i od Baranka.
PD Potem zobaczyłem, a oto przed tronem i przed Barankiem stał wielki tłum [ludzi]. Nikt ich nie zdołał policzyć. [Pochodzili] z każdego narodu, ze [wszystkich] plemion, ludów i języków. Stali odziani w białe szaty, z palmami w swoich rękach. I wołali donośnym głosem: Zbawienie w Bogu naszym, który siedzi na tronie, i w Baranku.
Następnie spojrzałem, i był przede mną ogromny tłum, zbyt wielki, aby można go policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali przed tronem i przed Barankiem, odziani w białe szaty, z gałązkami palm w rękach, i wołali: „Zwycięstwo naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi!”.
BL Potem ujrzałem tak wielką rzeszę, której żaden człowiek nie zdołałby policzyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków. Stali oni przed tronem i przed Barankiem, ubrani w długie, białe szaty, trzymając w rękach palmy. I wołali donośnym głosem: „Zbawienie nasze jest od Boga naszego, Który zasiada na tronie, i od Baranka”.
EP Następnie zobaczyłem ogromny tłum, którego nikt nie mógł policzyć, ze wszystkich narodów, plemionb, ludów i języków. Stali przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a w rękach trzymali palmy. I wołali potężnym głosem: „Zbawienie u naszego Boga, siedzącego na tronie, i u Baranka”.
NBG Potem zobaczyłem – a oto przed tronem i przed Barankiem stał liczny tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, pokoleń, ludów i języków. Są oni przyodziani w białe szaty, a palmy w ich rękach. Wołają też wielkim głosem, mówiąc: Zbawienie w naszym Bogu, który siedzi na tronie i Baranku.
PL Patrzę dalej: Przed tronem i przed Barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Stali ubrani w białe szaty. W rękach trzymali gałązki palmowe i donośnie ogłaszali: Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie, oraz w Baranku.
UNT Potem widziałem, a oto wielkie mnóstwo ludzi, których nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu, pokolenia, ludu i języka, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odziani w białe szaty, a w ich rękach były palmy. I wołali wielkim głosem, mówiąc: Zbawienie Bogu naszemu, siedzącemu na tronie, i Barankowi.
NKB Potem popatrzyłem, a oto liczny tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, z wszystkich plemion, ludów i języków, stoją przed tronem i przed Barankiem, odziani w białe szaty, a w ich rękach palmy.
UBG Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, którzy stali przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. I wołali donośnym głosem: Zbawienie u naszego Boga, zasiadającego na tronie, i u Baranka.
NPD Potem zobaczyłem wielki tłum postaci stojących przed Chrystusem, który zasiadał na Tronie. Tłumu tego nikt nie zdołałby policzyć. Tworzyli go ludzie ze wszystkich narodów, plemion i języków. Odziani w białe szaty stali przed Tronem Chrystusa. W rękach trzymali gałązki palmowe i zgodnie wielkim głosem wołali: — Zbawienie jest dziełem naszego Boga: Tego, który zasiada na Tronie – Chrystusa!
EPP Potem ujrzałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł policzyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, i ludów, i języków, stojących przed Tronem i przed Barankiem – odzianych w szaty białe i palmy w ich rękach.
TNP Potemc zobaczyłem, a oto wielki tłum ludzi, których nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, i plemiond, i ludów, i języków, stojących przed tronem i przed Barankiem, odzianych w długie białe szaty, a w ich rękach były palmy. I wołali potężnym głosem, mówiąc: Zbawienie w Bogu naszym, siedzącym na tronie, i w Baranku.
PO Po tym wszystkim zobaczyłem, a oto wielka rzesza ludzi, której nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich plemion, i ludów, i języków, stojących przed tronem i przed Barankiem, ubranych w białe szaty, z gałązkami palmowymi w swoich rękach. I wołają donośnym głosem: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie, i Barankowi.


  1. a) W I wydaniu zmieniony szyk: w rękach swych;
  2. b) W I wydaniu: pokoleń;
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: meta tauta – po tych;.
  4. d) Wg przypisu w TNP: lub: pokolenia jak w w. 4.