GNT και εποιησας αυτους τω θεω ημων βασιλειαν και ιερεις και βασιλευσουσιν επι της γης
NA καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.
EDW I uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować nad ziemią.
SK Uczyniłeś ich dla Boga naszego królami i kapłanami, a oni będą królować na ziemi”.
EDG I uczyniłeś ich dla Boga naszego królestwem i kapłanami; i będą królować nad ziemią.
KUL i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi".
W i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.
BTI-V i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi».
BP i uczyniłeś ich dla Boga naszego królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi".
KR/BWP I uczyniłeś z nich królestwo kapłanów dla Boga naszego. Odtąd będą królować na ziemi.
BW I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.
PW Nadałeś im godność królewską i kapłańską, żeby służyli Bogu i sprawowali rządy na ziemi.
1 Przyjąłeś ich do swojego królestwaa i uczyniłeś kapłanami naszego Boga, aby królowali na ziemi".
3 Uczyniłeś ich dla naszego Boga rodem królewskim i kapłanami, aby królowali na ziemi".
rew i uczyniłeś ich królami i kapłanami, żeby służyli naszemu Bogu, i mają królować nad ziemią".
PI i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami i królować będą nad ziemią.
PJ i uczyniłeś ich dla Boga naszego królestwem i kapłanami; i królować będą na ziemi".
PE I uczyniłeś ich dla naszego Boga królestwem i kapłanami, i będą królować na ziemi.
PD i uczyniłeś ich naszemu Bogu królestwem i kapłanami – i będą królować na ziemi.
Uczyniłeś ich królestwem, aby władał nim Bóg, kohanim, aby Mu służyli, i będą rządzić ziemią”.
BL Uczyniłeś z nich dla Boga naszego rodem królewskim i kapłańskim, by mogli królować na ziemi".
EP Uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, więc będą królować na ziemi”.
NBG Także uczyniłeś ich dla Boga naszymi książętami i kapłanami, więc będą rządzić na ziemi.
PL Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami – będą oni królować na ziemi.
UNT I uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu, i królować będziemy na ziemi.
NKB i uczyniłeś ich dla naszego Boga królestwem i kapłanami i będą królowali na ziemi".
UBG I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi.
NPD uczyniłeś sobie, Boże nasz, Królestwem. Oni stali się teraz ludem kapłańskim i odtąd na zawsze będą panować na Ziemi.
EPP i uczyniłeś ich dla naszego Boga królestwem i kapłanami, i będą królować na ziemi.
TNP I uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu, i królować będziemy nab ziemi.
PO i uczyniłeś ich królestwem i kapłanami naszemu Bogu; i będą królować na ziemi.


  1. a) W II wydaniu wielką literą Królestwa.
  2. b) Wg przypisu w TNP: lub: nad ziemią.