Czy Bóg jest tronem? Tekst istotny dla chrześcijan, którzy wyznają wiarę w bóstwo Chrystusa.

GNT τινι γαρ ειπεν ποτε των αγγελων (...) προς δε τον υιον ο θρονος σου ο θεος εις τον αιωνα του αιωνος και η ραβδος της ευθυτητος ραβδος της βασιλειας σου
NA Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων· (...) πρὸς δὲ τὸν υἱόν· Ὁ θρόνος σου ὁ θεός εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου.
EDW Bo któremuż to z aniołów powiedział kiedy (Bóg): (...) Do Syna zaś: Stolica twoja, Boże, na wieki wieków berło prawości berło panowania twego.
SK Bo czyż do którego z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: (...) Lecz do Syna swego mówi: "Tron twój, Boże, na wieki wieków. Twe berło królewskie jest berłem prawości."
EDG Bo któremuż to z aniołów powiedział kiedy (Bóg): (...) Do Syna zaś: Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości berło panowania twego.
KUL Do któregoż bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: [...] Do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa twego.
W Albowiem któremu kiedy z aniołów rzekł: [...] Do Syna zaś: "Stolica twoja, Boże, na wiek wieku, berło prawości –– berłem królestwa twego ... "
BTI-IV Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: [...] Do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.
BP Któremu to z aniołów kiedykolwiek rzekł [Bóg]: [...] O synu jednak: "Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem sprawiedliwym jest berło Twego panowania.
KR/BWP W rzeczywistości bowiem nigdy do żadnego ze swych aniołów nie powiedział Bóg: [...] O swoim Synu powiedział: Tron Twój, Boże, został ustanowiony na wieki oraz berło sprawiedliwości [pozostanie na zawsze] berłem Twego królestwa.
BW Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: [...] Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
PW Do żadnego z aniołów nie powiedział Bóg: [...] O Synu natomiast: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, a twe królewskie berło włada sprawiedliwie ...
Do żadnego z aniołów nie powiedział Bóg: [...] ale o Synu powiedział: "Twoje królestwo, o Boże, będzie trwało wiecznie – Jego prawa są zawsze słuszne i sprawiedliwe
3 Bo do którego anioła Bóg powiedział: [...] Ale o swoim Synu wyraził się: "„Tron Twój, Boże, trwa na wieki, a berłem Twego królestwa jest prawość postępowania.
rew Na przykład do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: [...] Natomiast o Synu mówi: „Bóg jest twoim tronem po wieczne czasy, już na zawsze, a berło twojego Królestwa jest berłem sprawiedliwości.
PI Któremu bowiem powiedział kiedykolwiek (ze) zwiastunów: (...) Do zaś Syna: Tron Twój, Boże, na wiek wieku, i berło prostolinijności berłem królestwa Twego.
PJ Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: (...) O Synu zaś: "Tron Twój, Boże, na wieki wieków, a berło sprawiedliwe berłem Twego królowania.
BTV Do którego bowiem z aniołów powiedział [Bóg] kiedykolwiek: [...] Do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.
PE Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: [...] Do Syna natomiast: Twój Tron, o Boże, na wieczne czasy, berło prawości berłem Twojego Królestwa.
PD Do którego bowiem z aniołów [Bóg] powiedział kiedykolwiek: (...) lecz o Synu: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, Berłem prawości berło Twojego Królestwa.
Bo do którego z aniołów rzekł kiedykolwiek Bóg: (...) lecz do Syna mówi: "Tron Twój, o Boże, będzie trwał na wieki wieków, Ty swym Królestwem władasz berłem sprawiedliwości,
BL Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: (...) Do Syna natomiast: Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, i sprawiedliwe jest berło Twego królestwa.
EP Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: (...) O Synu jednak: Tron Twój, Boże, na wieczne czasy, berłem sprawiedliwości berło Twego królowania.
NBG Bo któremu z aniołów powiedział kiedykolwiek: (...) Ale do Syna: Tron Twój, Boże, aż do porządku wieczności; a berło prawości – berłem Twojego królestwa.
PL Do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: (...) lecz o Synu: Twój tron, o Boże, trwać będzie na wiekia, berłem prawości berło Twojego Królestwa.
UNT Do którego bowiem z aniołów kiedykolwiek powiedział: (...) Do Syna natomiast: Tron twój, o Boże, na wieki wieków; berłem sprawiedliwości berło twojego królestwa.
NKB Któremu bowiem rzekł kiedyś z aniołów: (...) do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wiek wieku, oraz berło prawości berłem królestwa Twego.
UBG Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: (...) Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.
NPD Do żadnego bowiem z aniołów nigdy nie zostały skierowane następujące słowa (...) O Synu zaś złożył takie oświadczenie: Tron Twój niewzruszony jest Bożym Tronem, więc się nie zachwieje, lecz przetrwa na wieki; sprawiedliwość jest berłem Twojego Królestwa.
EPP Któremu bowiem z aniołów rzekł kiedykolwiek: (...) A do Syna mówi: Tron twój, Boże, na wieki wieków i berło prawości berłem Królestwa twego.
TNP Do którego bowiem z aniołów kiedykolwiek powiedział: (...) Do Syna natomiast: Tron twój, ob Boże, na wiekic wieków; berłem sprawiedliwości berło twojego królestwa.
PO Bo do którego z aniołów kiedykolwiek powiedział: (...) Lecz o Synu: „Tron Twój, Boże, na wieki wieków, a berło prawości berłem królestwa Twego.


  1. a) W I i II wydaniu: "trwa na wieki".
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: ho – rodz. określ. tu jako wołacz.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: aion – por. w. 2.