Czy da się jednoznacznie przetłumaczyć ten werset? Tekst niejasny, różnie tłumaczony.

GNT ο πατηρ μου ο δεδωκεν μοι παντων μειζον εστιν και ουδεις δυναται αρπαζειν εκ της χειρος του πατρος
NA ὁ πατήρ μου δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.
EDW To, co mi dał Ojciec mój, większe jest niż wszystko i nikt nie może wydrzeć z rąk Ojca mego.
SK Ojciec mój, który mi je dał, jest potężniejszy od wszystkich; i nikt nie może ich wyrwać z rąk Ojca mojego.
EDG Ojciec mój, który dał mi [je], większy jest ponad wszystkich i nikt nie może wydrzeć [ich] z rąk Ojca mego.
KUL Mój Ojciec, cokolwiek Mi dał, jest większy od wszystkiego; i nikt nie jest w stanie wyrwać z ręki Ojca.
W To, co mi dał Ojciec mój, większe jest nad wszystko; a nikt nie może wydrzeć z rąk Ojca mego.
BTI-V Ojciec mój, który mia je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca megob.
BP Mój Ojciec, który Mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wyrwać [ich] z ręki mojego Ojca.
KR/BWP Ojciec mój, Ten, który Mi je dał, większy jest od wszystkich. Nikt też nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
BW Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
PW To, co dał mi Ojciec, przewyższa wszystko, nikt więc nie może odebrać ich Ojcu.
1 gdyż dał mi je Ojciec, a On jest najmocniejszy ze wszystkich, nikt więc nie może ich wykraść.
2 Nikt też nie jest w stanie ich porwać, czy wykraść, bo nikt nie jest mocniejszy od Ojca, który mi je dał.
3 Mój Ojciec, który Mi je powierzył, jest najpotężniejszy. I nikt nie wyrwie ich z ręki mego Ojca.
To, co mi dał mój Ojciec, jest większe niż wszystko inne i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca., a życie było światłem ludzi.
rew Ci, których dał mi Ojciec, cenniejsi niż wszystko inne i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Nikt nie może odebrać ich Ojcu.
PI Ojciec mój, co dał mi, od wszystkich większym jest; i nikt nie może porywać z ręki Ojca.
PJ Ojciec mój, który mi [je] dał, jest większy niż cokolwiek i nikt nie jest w zdolny porwać [czegokolwiek] z ręki Ojca.
PE Mój Ojciec, który Mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wyrwać ich z Jego ręki.
PD Ojciec moj, ktory mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt ich nie zdoła wydrzeć z ręki Ojca.
Mój Ojciec, który mi je dał, jest większy niż wszyscy i nikt nie może wyrwać ich z rąk Ojca.
BL Ojciec Mój, który je Mi dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca.
EP Mój Ojciec, który jest większy od wszystkich, dał Mi je i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca.
NBG Mój Ojciec, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca.
PL Mój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca.
UNT Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich, i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mojego.
NKB Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
UBG Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.
NPD Wszystko bowiem, co Ojciec mi powierzył, należy również do Ojca, a z Jego mocy nikt niczego nie może wyrwać.
EPP Ojciec mój, który mi to dał, ponad wszystko jest, a nikt nie może wyrwać z ręki Ojca.
TNP Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca.
PO Mój Ojciec, który Mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
BI Mój Ojciec, który Mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wyrwać ich z ręki Ojca.


  1. a) W V wydaniu zaimek "Mi" wielką literą.
  2. b) W V wydaniu zmieniono szyk ostatnich wyrazów: "z ręki mego Ojca".