GNT ειπεν αυτη ο ιησους εγω ειμι η αναστασις και η ζωη ο πιστευων εις εμε καν αποθανη ζησεται και πας ο ζων και πιστευων εις εμε ου μη αποθανη εις τον αιωνα πιστευεις τουτο
NA εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;
EDW Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
SK Jezus rzekł jej: „Ja jest zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, żyć będzie, chociażby umarł; i każdy, kto żyje z wiarą we mnie, nigdy nie umrze. Wierzysz w to?”
EDG Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
KUL Jezus powiedział jej: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby umarł, będzie żył. Każdy zaś, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?"
W Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i życie; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
BTI Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»
BP Powiedział jej Jezus: – Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem! Kto wierzy we Mnie, chociażby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
BPIII Powiedział jej Jezus: – Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem! Kto wierzy we Mnie, chociażby umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
BTII-IV Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»
KR/BWP Rzekł na to Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli ktoś we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
BW Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
PW Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem – powiedział Jezus. – Kto wierzy we mnie, chociażby umarł, będzie żył. A nikt z żyjących, jeśli wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
To ja wskrzeszam umarłych i znowu daję im życie – oznajmił Jezus. – Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. I nigdy nie zginie, bo jeśli wierzy we mnie, posiada życie wieczne. Marto, czy wierzysz w to?
2 To ja wskrzeszam umarłych i na powrót daję im życie – oznajmił Jezus. – Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. I nigdy nie zginie, bo jeśli wierzy we mnie, dane mu jest wieczne życie. Czy wierzysz w to, Marto?
3 – To Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem – oznajmił Jezus. – Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
rew Wtedy Jezus jej wyjaśnił: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to nawet gdyby umarł, ożyje, a każdy, kto żyje i we mnie wierzy, w ogóle nie umrze. Czy w to wierzysz?”
PI Powiedział jej Jezus: Ja jestem [zmartwych]wstanie i życie. Wierzący we mnie, i choćby umarł, ożyje. I każdy żyjący i wierzący we mnie nie umrze na wiek. Wierzysz [w] to?
PJ Jezus jej rzekł: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli ktoś wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?”
BTV Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»
PE Jezus powiedział do niej: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, będzie żył. I każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
PD Wtedy Jezus skierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł – żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
Jeszua rzekł do niej: „JAM JEST Zmartwychwstaniem i Życiem! Kto pokłada we mnie ufność, będzie żył, nawet gdyby umarł, a każdy, kto żyje i ufa mi, nigdy nie umrze. Wierzysz w to?”.
BL Powiedział jej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Dlatego każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”
EP Jezus oświadczył jej: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?”.
NBG Powiedział jej Jezus: Ja jestem powstanie i życie; kto wierzy względem mnie, choćby i umarł – ożyje. A każdy, kto żyje i wierzy względem mnie – nie umrze na wieczność. Wierzysz temu?
PL Wtedy Jezus skierował do niej słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł – żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
UNT Jezus rzekł jej: Ja jestem zmartwychwstanie i życie; kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żyć. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz temu?
NKB Rzekł jej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”.
UBG I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
NPD Lecz Jezus na to: — JA JESTEM Zmartwychwstaniem i Życiem! Jeśli ktoś trwa we mnie, to choćby jego ciało fizycznie obumarło, on sam otrzyma odwieczne i nieskończone Życie! Nikt bowiem z tych, którzy prawdziwie narodzili się z Boga i wytrwali w ufności do mnie, nie zginie na wieki! Czy ufasz mi?
EPP Rzekł jej Jezus: – JA JESTEM zmartwychwstaniem i życiem; wierzący we mnie choćby nawet umarł, żyć będzie. I każdy żyjący i wierzący we mnie nie umrze nigdy. Czy wierzysz w to?
TNP Jezus powiedział jej: Ja jestem zmartwychwstanie i życie; kto wierzya we mnie, choćby i umarł, będzie żyć. A każdy, kto żyje i wierzyb we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w toc?
PO Jezus jej rzekł: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem; ten, kto wierzy we Mnie choćby nawet umarł, żyć będzie. I każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, w żadnym razie nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
BI Jezus jej oświadczył: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, będzie żył, nawet jeśli umrze. Każdy żyjący i wierzący we Mnie na pewno nigdy nie umrze. Wierzysz w to?”.


  1. a) Wg przypisu w TNP: dosł.: wierzący.
  2. b) Wg przypisu w TNP: dosł.: żyjący i wierzący.
  3. c) Wg przypisu w TNP: temu.