Czy z tego wersetu wynika, że Maryi należy się kult? Tekst ważny dla doktryny katolickiej.

GNT οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν της δουλης αυτου ιδου γαρ απο του νυν μακαριουσιν με πασαι αι γενεαι
NA ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί,
EDW Iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Bo oto odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
SK iż spojrzał na niskość służebnicy swojej. Odtąd bowiem zwać mnie będą błogosławioną wszystkie narody.
EDG Iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Bo oto odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
KUL bo wejrzał na niskość swojej służebnicy i odtąd błogosławić mnie będą wszystkie narody,
W Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej; oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
BTI bo wejrzał na uniżenie sługi swojej. Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
BP Bo spojrzał na swoją pokorną służebnicę. I odtąd nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody.
BTII-IV Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiema błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
KR/BWP bo wejrzał na małość sługi swojej. Oto teraz będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie narody.
BW bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia.
PW bo spojrzał życzliwie na moją pokorę. Odtąd szcześliwą zwać mnie będą wszyscy ludzie,
Bo skłonił się do mnie – swej pokornej służebnicy, i odtąd wszystkie pokolenia będą nazywać mnie błogosławioną przez Boga.
rew bo zwrocił uwagę na swoją niewolnicę mimo jej niskiego stanu. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie zwać szczęśliwą,
PI bo popatrzył na uniżenie służki jego. Oto bowiem od teraz szczęśliwą zwać będą mnie wszystkie pokolenia;
PJ że spojrzał na taką małość swojej służebnicy. Bo oto odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
BTV Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
PE bo wejrzał na pokorę swojej służebnicy. Odtąd błogosławioną będą mnie nazywać wszystkie pokolenia,
PD gdyż wejrzał na pokorę swojej służebnicy. Gdyż oto odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą,
który zwrócił uwagę na swą służebnicę w jej uniżeniu. Bo – pomyślcie tylko – odtąd wszystkie pokolenia będą zwać mnie błogosławioną.
BL bo wejrzał na niskość Służebnicy swojej. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie narody,
EP bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą,
NBG że spojrzał na poniżenie jego służebnicy. Oto bowiem, od teraz, zwać mnie będą szczęśliwą wszystkie pokolenia,
PL gdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą,
UNT Gdyż zobaczył uniżenie swojej służebnicy; albowiem odtąd błogosławioną nazywać mnie będą wszystkie pokolenia;
NKB bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą.
UBG Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną.
NPD gdyż Jemu w niczym nie przeszkadza me niskie pochodzenie! Od teraz wszystkie rody Izraela będą wysławiać mnie.
EPP bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd szczęśliwą zwać mnie będą wszystkie pokolenia.
TNP Gdyż zobaczyłb uniżenie swojej służebnicy; bowiem odtąd będą uważać mnie za błogosławioną wszystkie pokolenia;
PO Bo spojrzał On na niskość swojej niewolnicy. Oto bowiem odtąd będą mnie uważać za błogosławioną wszystkie pokolenia,
BI bo dostrzegł uniżenie Służebnicy swojej. Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,


  1. a) W drugim wydaniu brak: "bowiem".
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: epiblepo – zwrócił uwagę, wpatrzyć się.