Czy Maryja rzeczywiście jest "łaski pełna"? Tekst istotny dla doktryny katolickiej.

GNT και εισελθων προς αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη ο κυριος μετα σου
NA καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν· Χαῖρε, κεχαριτωµένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ.
EDW I wszedłszy do niej anioł, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.
SK Wszedłszy do niej rzekł anioł: "Zdrowaś, łaski pełna, Pan z tobą [błogosławionaś ty między niewiastami]".
EDG I wszedłszy do niej rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą (błogosławionaś ty między niewiastami).
KUL Wszedłszy więc do Niej [anioł], rzekł: – Zdrowaś, łaski pełna, Pan z tobą.
W I wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.
BTI Anioł wszedł do niej i rzekł: "Witaj, pełna łaski, Pan z tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>".
BP [Anioł] przyszedł do niej i rzekła: – Raduj się, łaski pełnab, Pan z tobą!
BTII-IV Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>".
KR/BWP I wszedłszy do niej anioł powiedział: Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Pan z tobąc,
BW I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.
PW Kiedy anioł przyszedł do niej, pozdrowił ją tymi słowy: Bądź pozdrowiona ty, która jesteś pełna łaski. Pan z tobą!
Gabriel, stanąwszy przed nią, powiedział: – Bądź pozdrowiona! Pan jest z tobą. Obdarzył cię szczególna łaską.
rew Gdy anioł do niej przyszedł, powiedział: "Witaj, obdarzona łaską, Jehowa jest z tobą".
PI I wszedłszy do niej rzekł: Raduj się napełniona łaską, Pan z tobą.
PJ Kiedy wszedł do niej, powiedział: "Raduj się, obdarzona łaską, Pan z tobą".
BTV Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>".
PE Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą.
PD Po wejściu do niej powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą!
Zbliżywszy się do niej, anioł rzekł: "Szalom, pani obdarzona łaską! Adonai jest z tobą!"
BL I wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski – Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>”.
EP Anioł przyszedł do Niej i powiedział: "Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą".
NBG Więc anioł wszedł do niej i powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami.
PL Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą! Szczęśliwa jesteś między kobietami.
UNT I gdy anioł wszedł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, obdarowana łaską; Pan z tobą; błogosławiona jesteś między niewiastami.
NKB Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, przemieniona przez łaskę, Pan jest z Tobą”.
UBG Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami.
NPD Kiedy posłaniec zjawił się u niej, rzekł: — Raduj się, gdyż zostałaś obdarzona szczególną łaską PANA. Jako jedyna spośród wszystkich kobiet dostąpisz specjalnego błogosławieństwa.
EPP Wszedłszy do niej, rzekł: – Raduj się, łaską obdarowana, Pan z tobą.
TNP A po wejściu do niej, anioł powiedział: Witajd, obdarowanae łaską; Pan z tobą; to ty błogosławionaf jesteś pośród kobiet.
PO Przyszedł do niej i powiedział: Raduj się, obdarzona łaską! Pan z tobą.
BI Gdy stanął przed Nią, powiedział: „Raduj się, napełniona łaską, Pan z tobą”.


  1. a) W I wydaniu mamy: "Wszedłszy do niej, powiedział:"
  2. b) W wydaniu z 2006 inny szyk: "pełna łaski".
  3. c) W BWP dodane jeszcze: "(błogosławiona jesteś między niewiastami)".
  4. d) Wg przypisu w TNP: lub: raduj się;
  5. e) Wg przypisu w TNP: napełniona łaską;
  6. f) Wg przypisu w TNP: lub: szczęśliwa;