Czy ten werset zaprzecza dziewictwu Maryi? Tekst jest dość istotny dla doktryny katolickiej.

GNT και ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιησουν
NA καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνοµα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
EDW I nie poznał jej, porodziła syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus.
SK A chociaż żył z nią w panieństwie, powiła syna [swego pierworodnego]; i nadał mu imię Jezus
EDG I nie poznał jej, porodziła syna; i nazwał imię jego Jezus
KUL I nie zbliżał się do niej, a gdy porodziła syna, nadał mu imię Jezus.
W I nie poznawał jej, porodziła syna swego pierworodnego; i nazwał imię jego Jezus
BTI lecz nie zbliżał się do niej, porodziła syna; i nadał Mu imię Jezus.
BP Ale nie żył z nią do czasu, kiedy urodziła syna. I nadał Mu imię Jezus.
BTII-V lecz nie zbliżał się do Niej, porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.
KR/BWP I chociaż żył z nią w dziewictwie, porodziła mu syna, któremu on nadał imię Jezus.
BW Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.
PW ale nie współżył z nią, dopóki nie urodziła syna, któremu dał imię Jezus
I nie zbliżał się do niej aż do chwili narodzin syna, któremu nadał imię Jezus
3 Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.
Ale z nią nie współżył, dopóki nie urodziła syna, i nadał mu imię Jezusa.
PI I nie poznawał jej, urodziła syna. I nazwał imię Jego Jezus.
PJ I nie poznawał jej, nim urodziła Syna. I nazwał Go imieniem Jezus.
PE Nie żył z nią jednak, urodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.
PD Nie obcował z nią jednak, dopóki nie urodziła syna – i nadał Mu imię Jezus.
nie współżył z nią jednak, urodziła syna, i nazwał Go Jeszua.
BL I nie zbliżał się do Niej, a gdy porodziła Syna, nadał Mu imię Jezus
EP Nie współżył z nią, urodziła Syna. I nadał Mu imię Jezus.
NBG ale jej nie uznawał, urodziła swego syna pierworodnego; i nazwał Jego Imię JEZUS.
PL Nie współżył z nią jednak do narodzin Syna, któremu dał na imię Jezus.
UNT I nie obcował z nią, urodziła swojego pierworodnego syna, i nadał mu imię Jezus.
NKB I nie zbliżał się do Niej, porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.
UBG Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus.
NPD Jednak nie współżył z nią do czasu, aż porodziła Syna, którego nazwał imieniem Jezus.
EPP I nie znał jej, urodziła syna, i nadał Mu imię Jezus.
TNP I nie współżyłb z nią, urodziła swojego pierworodnego syna i nazwał Go imieniem Jezus.
PO Lecz nie poznał jej, urodziła syna; i nadał Mu imię Jezus.
BI Nie współżył z Nią jednak, urodziła Syna. I nadał Mu imię Jezus.


  1. a) W I wydaniu: "i nazwał go imieniem Jezus". W wydaniu zrewidowanym (2018) jako nowe zdanie po wyrazie "syna".
  2. b) Wg przypisu w TNP: dosł. nie poznał; hebr. idiom oznaczający intymną więź małżeńską.