Czy Jezus mówi o "przyjściu" czy o "obecności"? Tekst istotny dla świadków Jehowy.

GNT ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται η παρουσια του υιου του ανθρωπου
NA ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
EDW Albowiem jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
SK Bo jak błyskawica rozbłyska od wschodu i jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie też z przyjściem Syna Człowieczego.
EDG Albowiem jak błyskawica zabłyśnie od wschodu, a widna jest aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
KUL Albowiem jak błyskawica zabłyska na wschodzie i świeci aż na zachodzie, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
W Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
BTI-IV Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
BP Bo jak błyskawica zapala się na wschodzie, a widać ją aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
BTV Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
KR/BWP Podobnie jak błyskawica ukazując się na wschodzie jest widoczna aż na zachodzie, tak też będzie i z przyjściem Syna człowieczegoa
BW Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,b
PW Syn Człowieczy przyjdzie jak błyskawica rozjaśniająca niebo ze wschodu na zachód.
Jak bowiem błyskawica rozjaśnia całe niebo od wschodu do zachodu, tak wyraźne będzie moje przyjście.
3 Jak bowiem błyskawica rozjaśnia niebo od wschodu do zachodu, tak wyraźne będzie przyjście Syna Człowieczego.
rew Bo jak błyskawica ukazuje się na wschodzie i rozświetla niebo aż po zachód, tak też będzie z obecnością Syna Człowieczegoc.
PI Jako bowiem błyskawica wychodzi od wschodu i pokazuje się aż do zachodu, tak będzie przybycie Syna Człowieka.
PJ Bo jak błyskawica jawi się na wschodzie i rozbłyskuje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
PE Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
PD Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i świecid aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Bo kiedy Syn Człowieczy rzeczywiście przyjdzie, będzie to jak błyskawica, która rozbłyska ze wschodu i wypełnia niebo aż do zachodniego widnokręgu.
BL Albowiem jak błyskawica zabłyska na wschodzie i świeci aż na zachodzie, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
EP Przyjście Syna Człowieczego będzie podobne do błyskawicy, która rozbłyska na wschodzie, a jaśnieje aż po zachód.
NBG Bowiem tak jak błyskawica wychodzi ze wschodu i świeci aż do zachodu, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieka.
PL Gdyż jak błyskawica przecina niebo ze wschodu aż na zachód, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
UNT Albowiem jak błyskawica wychodzi ze wschodu i jest widziana aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
NKB Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i świeci aż do zachodu, tak będzie przyjście Syna Człowieczego.
UBG Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
NPD Bo gdy ja powtórnie przyjdę na Ziemię jako Syn człowieczy, będzie to wydarzenie tak potężne i przejmujące, jak błyskawica rozdzierająca nieboskłon swoją światłością od wschodniego krańca aż po zachodni.
EPP Albowiem jak błyskawica zjawia się od wschodu i rozbłyska aż do zachodu, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego.
TNP Albowiem jak błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widziana aż na zachodzie, takie będzie i przyjściee Syna Człowieczego.
PO Bo jak błyskawica wychodzi ze wschodu i świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieka.
BI Albowiem jak błyskawica wychodzi od wschodu i pojawia się aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.


  1. a) W BWP "człowieczego" wielką literą.
  2. b) W I wydaniu zakończone kropką.
  3. c) W I wydaniu: "człowieczego" małą literą.
  4. d) W tekście występuje literówka: "świecie".
  5. e) Wg przypisu w TNP: lub: parousia – przybycie, obecność – por. 1Tes 4,15*.