Tekst istotny dla świadków Jehowy.

GNT ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων
NA ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
EDW Kto by tedy przestąpił jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim.
SK Kto by zatem jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, przekroczył i nauczał ludzi, żeby tak samo czynili, ten będzie najmniejszym w królestwie niebieskim. Kto je natomiast wypełni i wypełniać nauczy, ten będzie wielkim w królestwie niebieskim.
EDG Kto by tedy przestąpił choćby jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim.
KUL Ktokolwiek by zatem znosił jedno z tych przykazań, tych najmniejszych, i tak uczył ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. Kto by zaś pełnił i uczył – ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.
W Kto by więc rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w królestwie niebieskim; a kto by wypełnił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w królestwie niebieskim.
BTI Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je pełni i pełnić uczy, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
BP Ktokolwiek więc zniósłby jeden z tych przepisów, choćby najmniejszy, i nauczał tegoa ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto by ich przestrzegał i nauczał tegoa, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
BTII-V Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
KR/BWP Tak więc kto by sam złamał choćby jedno z najmniejszych przykazań i zachęcał innych, aby podobnie czynili, będzie uważany za najmniejszego w królestwie niebieskim. I przeciwnie, kto będzie sam wypełniał przykazania i innym je głosił, zostanie uznany za wielkiego w królestwie niebieskim.
BW Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkimb w Królestwie Niebios.
PW Kto unieważni choćby najmniejsze przykazanie i tak będzie nauczał ludzi, ten zostanie uznany za ostatniego w Królestwie Niebios; a kto będzie postępował zgodnie z przykazaniami i tak też nauczał, będzie się cieszył uznaniem w Królestwie Niebios.
Każdy, kto przekracza choćby najmniej ważne z przykazań i uczy tego innych, będzie ostatni w Królestwie Niebios, a ten, kto nauczając praw Bożych, jest im posłuszny, w Królestwie Niebios będzie wyniesiony.
2 Każdy, kto przekracza choćby najmniej ważne z przykazań i uczy tego innych, będzie ostatni w Królestwie Niebios, lecz ten, kto nauczając praw Bożych, jest im posłuszny, będzie wyróżniony w Królestwie Niebios.
3 Jeśli więc ktoś usunąłby nawet najmniej ważne przykazanie Prawa i tak nauczał innych, będzie najmniej ważny w królestwie niebios. A kto sam wypełnia wszystko i uczy tego innych, będzie wielki w królestwie niebios.
Kto więc łamie jedno z tych najmniejszych przykazań i tak uczy ludzi, będzie nazwany 'najmniejszym' w odniesieniu do królestwa niebios. Każdy zaś, kto je spełnia i ich naucza, będzie nazwany 'wielkim' w odniesieniu do królestwa niebios.
rew Kto więc łamie jedno z najmniejszych przykazań Prawa i uczy tego innych, nie będzie się nadawał do Królestwa Niebios. Natomiast każdy, kto te przykazania spełnia i ich uczy, będzie się nadawał do Królestwa Niebios.
PI Który jeśliby więc rozwiązał jedno [z] przykazań tych najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w królestwie niebios. Który zaś czyniłby i nauczałby, ten wielkim nazwany będzie w królestwie niebios.
PJ Kto zatem zwolni się z jednego z tych przykazań, choćby najmniejszego, i tak będzie uczył ludzi, ten będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto spełni i [tak] będzie uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.
PE Kto by unieważnił jedno, choćby najmniejsze przykazanie i tak by nauczał, będzie najmniejszy w Królestwie Niebios. Kto jednak będzie posłuszny Prawu i będzie tak nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
PD Ktokolwiek zatem rozwiązałby jedno z przykazań, tych najmniejszych, i tak nauczał ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a kto by stosował i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
Kto zatem nie przestrzega najmniejszego z tych micwot i tak naucza innych, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Kto jednak przestrzega i tak naucza, będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
BL Ktokolwiek by zatem znosił jedno z tych przykazań, tych najmniejszych, i tak uczył ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. Kto by zaś pełnił i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.
EP Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
NBG Jeśli więc, ktoś by rozluźnił jedno z tych najmniejszych przykazań, i tak by nauczał ludzi – najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
PL Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą.
UNT Ktokolwiek więc rozwiązałby jedno z tych najmniejszych przykazań, i nauczałby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios; a ktokolwiek czyniłby i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
NKB Ktokolwiek więc usunąłby najmniejsze z tych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielkim w królestwie niebieskim.
UBG Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.
NPD Kto zaś chciałby nauczać Prawa w inny sposób albo inaczej interpretować jego rolę, rozluźniając przy tym jego przepisy, choćby nawet najmniejsze – i tak nauczał innych – ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebios! Ten zaś, kto by mnie naśladował i nauczał o tym Prawie jak ja, ten będzie wielki w Królestwie Niebios.
EPP Kto by więc unieważnił jedno z tych przykazań, tych najmniejszych, i tak ludzi nauczał, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios. A kto by zaś czynił i nauczał, ten wielkim będzie nazwany w Królestwie Niebios.
TNP Jeśli więc ktoś, rozwiązałby jedno z tych najmniejszych przykazań i tak nauczał ludzi, zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, a ten, kto by czynił je i nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
PO Ktokolwiek by więc uchylił jedno z najmniejszych z tych przykazań i tak nauczał ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebios; a ktokolwiek by je stosował i ich nauczał, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebios.
BI Gdyby zatem ktoś unieważnił jedno z przykazań, nawet z tych najmniejszych, i tak nauczałby ludzi, ten zostanie nazwany najmniejszym w Królestwie niebios. Natomiast ten, kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten zostanie nazwany wielkim w Królestwie niebios.


  1. a) W wydaniu z 2006 r brak zaimka "tego" w obu miejscach.
  2. b) W pierwszym wydaniu inna kolejność: "wielkim nazwany".