Tekst istotny dla nauki o piekle.

GNT ηκουσατε οτι ερρεθη ου μοιχευσεις εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε εκκοψον αυτην και βαλε απο σου συμφερει γαρ σοι ινα αποληται εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου εις γεενναν απελθη
NA Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· οὐ μοιχεύσεις. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ.
EDW Słyszeliście, że powiedziane jest starym: Nie będziesz cudzołożył. A ja powiadam wam, że każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją scudzołożył w sercu swoim. Jeśli tedy oko twoje prawe gorszy cię, wyłup je a odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej dla ciebiea, aby zginął jeden z członków twoich, niżby wszystko ciało twe miało być wrzucone do piekła. A jeśli prawa ręka twoja gorszy cię, odetnij ją i odrzuć precz od siebie. Albowiem pożyteczniej dla ciebiea, aby zginął jeden z członków twoich, niżby wszystko ciało twe miało być wrzucone do piekła.
SK Słyszeliście, że powiedziano [w Starym Zakonie]: »Nie cudzołóż«. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, popełnił już w sercu swym cudzołóstwo. Jeżeli więc prawe oko twoje staje ci się powodem do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Bo lepiej dla ciebie, jeżeli stracisz jeden ze swych członków, niż żeby całe ciało twoje miało być wrzucone do piekła. I jeżeli twa prawa ręka stanie ci się powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Bo lepiej dla ciebie, jeżeli stracisz jeden ze swych członków, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.
EDG Słyszeliście, że było powiedziane: Nie będziesz cudzołożył. A ja powiadam wam, że każdy, który patrzy na niewiastę pożądając jej, już ją scudzołożył w sercu swoim. Jeśli tedy oko twoje prawe gorszy cię, wyłup je, a odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twe miało być wrzucone do piekła. A jeśli prawa ręka twoja gorszy cię, odetnij ją i odrzuć precz od siebie. Albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twe miało pogrążyć się w piekle.
KUL/BL Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. Ja zaś mówię wam, że każdy kto spogląda na niewiastę, aby jej pożądać, już z nią zcudzołożyłb w swoim sercu. Jeżeli więc twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. A jeżeli prowadzi cię do upadku twoja prawa ręka, odetnij ją i odrzuć ją od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało pójść do piekła.
W Słyszeliście, że powiedziano starym: "Nie będziesz cudzołożył." A ja powiadam wam, że każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją scudzołożył w sercu swoim. Jeśli więc prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je i odrzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twoje miało być wrzucone do piekła. A jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niżby całe ciało twoje miało iść do piekła.
BTI Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A Ja powiadam wam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się z nią cudzołóstwa dopuścił w swoim sercu. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Bo lepiej jest dla ciebie, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. A jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Bo lepiej jest dla ciebie, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
BP Słyszeliście, że powiedziano prajocom: „Nie będziesz cudzołożył”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto z pożądaniem patrzy na kobietę, już popełnił cudzołóstwo w sercu. A jeśli twoje oko prawe pobudza cię do złego, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, abyś stracił jeden ze swoich członków, niż żeby całe twojec ciało wrzucono do piekła. I jeśli twoja prawa ręka pobudza cię do złego, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, abyś stracił jeden ze swoich członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do piekła.
BTII-V Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
KR/BWP Słyszeliście, że było powiedziane: Nie cudzołóż! A ja wam mówię: każdy, kto patrzy pożądliwie na niewiastę, już popełnił z nią grzech cudzołóstwa w sercu swoim. Jeśli twe oko prawe jest ci okazją do grzechu, wyłup je i rzuć daleko od siebie; lepiej jest bowiem stracić jeden z członków ciała, niż być wtrąconym z całym ciałem do piekła. Jeśli twoja prawa ręka jest ci okazją do grzechu, odetnij ją i rzuć daleko od siebie; lepiej bowiem stracić jeden z członków ciała, niż być wtrąconym z całym ciałem do piekła.
BW Słyszeliście, iż powiedzianod: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć sięe w piekle.
PW Znacie przykazanie: Nie będziesz łamał wierności małżeńskiej. A ja wam mówię: Gdy ktoś patrząc na kobietę, chciałby ją mieć, ten już w myślach złamał wierność małżeńską. Jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do zguby, daj się raczej oślepić, bo lepiej utracić jedno oko, niż całe ciało wydać na zagładę w piekle. Jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do zguby, daj ją sobie odciąć, bo lepiej utracić jedną część ciała, niż z nieuszkodzonym ciałem pójść na zagładę w piekle.
Prawo Mojżesza zabrania cudzołóstwa, lecz ja wam powiadam: ktokolwiek pożądliwie spogląda na kobietę, już w myślach popełnił z niąf cudzołóstwo. Jeśli więc twoje oko jest dla ciebie przyczyną pożądliwości, wyłup je. Lepiej niech dozna szkody jakaś część twego ciała, niżbyś ty sam, cały i zdrowy miał być wrzucony w ogień piekielny. A jeśli kusi cię do grzechu własna ręka, nawet prawa, odetnij ją i wyrzuć. Lepsze to niż znaleźć się w piekle.
3 Słyszeliście, że w Prawie Mojżesza powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam mówię: Kto spogląda na kobietę, by jej pożądać, w sercu już dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli więc twoje prawe oko sprawia, że grzeszysz, wyłup je i odrzuć. Lepiej bowiem, gdy zginie jakaś część twego ciała, niż byś z całym ciałem miał być wrzucony w ogień piekielny. I jeśli twoja prawa ręka sprawia, że grzeszysz, odetnij ją i odrzuć. Lepiej bowiem, gdy zginie jakaś część twego ciała, niż byś z całym ciałem miał pogrążyć się w ogniu piekielnym.
"Słyszeliście, że powiedziano: 'Nie wolno ci cudzołożyć'. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruję w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Jeśli więc twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do Gehenny. Także jeśli twoja prawa ręka cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, żebyś stracił jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało znalazło się w Gehennie.
rew „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, tak by rozbudzić w sobie pożądanie do niej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć. Bo lepiej, żebyś stracił jedną z części ciała, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do Gehenny. Również jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć. Bo lepiej, żebyś stracił jedną z części ciała, niż żeby całe twoje ciało trafiło do Gehenny.
PI Usłyszeliście, że zostało powiedziane: Nie będziesz cudzołożył. Ja zaś mówię wam, że każdy patrzący na kobietę ku pożądaniu jej już scudzołożył ją w sercu jego. Jeśli zaś oko twe prawe wiedzie do obrazy cię, wyrwij je i rzuć od ciebie. Pożyteczne jest bowiem ci, aby zginął jeden [z] członków twych a nie całe ciało twe rzucone było do Gehenny. I jeśli prawa twa ręka wiedzie do obrazy cię, wytnij ją i rzuć od ciebie. Pożyteczne jest bowiem ci, aby zginął jeden [z] członków twych i nie całe ciało twe w Gehennę odeszło.
PJ Słyszeliście, że powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w sercu swoim dopuścił się z nią cudzołóstwa. I jeśli twoje prawe oko powoduje twój upadek, wyłup je i odrzuć od siebie. Bo lepiej dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało zostało wrzucone do piekła. I jeśli twoja prawa ręka powoduje twój upadek, odrąb ją i odrzuć od siebie. Bo lepiej dla ciebie, by zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało poszło do piekła.
PE Wiecie, że powiedziano: Nie będziesz łamał wierności małżeńskiej. A Ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę i pragnie ją mieć, już w swoim sercu złamał wierność małżeńską. Jeśli więc twoje prawe oko jest przyczyną twojego upadku, wyłup je i wyrzuć. Lepiej bowiem będzie dla ciebie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś cały został wrzucony do Gehenny. Jeśli twoja prawa ręka jest powodem twojego upadku, odetnij ją i wyrzuć. Lepiej bowiem będzie dla ciebie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś miał cały zginąć w Gehennie.
PD Słyszeliście, że powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. Ja wam natomiast mówię, że każdy kto patrzy na kobietę dla pożądania jej, już w swoim sercu popełnił z nią cudzołóstwo. Jeśli zaś twoje prawe oko jest dla ciebie pułapką, wyłup je i odrzuć od siebie, korzystniej jest bowiem dla ciebie, żeby zginął jeden z twoich członków, a nie żeby całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny. I jeśli twoja prawa ręka jest dla ciebie pułapką, odetnij ją i odrzuć od siebie, korzystniej jest bowiem dla ciebie, żeby zginął jeden z twoich członków, a nie żeby całe twoje ciało miało pójść do Gehenny.
Słyszeliście, że powiedziano naszym ojcom: »Nie cudzołóż«. A ja wam powiadam, że mężczyzna, który choćby tylko spojrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli twoje prawe oko skłania cię do grzechu, wyłup je i wyrzuć! Lepiej, żebyś stracił jeden z twoich członków, niż gdyby całe twoje ciało miało być wrzucone do Gei-Hinnom. A jeśli twoja prawa ręka skłania cię do grzechu, odetnij ją i wyrzuć! Bo lepiej, żebyś stracił jeden ze swych członków, niż gdyby całe twoje ciało miało być wrzucone do Gei-Hinnom.
EP1 Słyszeliście, że powiedziano: Nie popełnisz zdrady małżeńskiej. A Ja wam mówię: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo. Jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało być wrzucone na potępienie. Jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało iść na potępienie.
EP2 Słyszeliście, że powiedziano: Nie dopuścisz się cudzołóstwa. A Ja wam mówię: Każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo. Jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało być wrzucone na potępienie. Jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie, gdy stracisz część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało iść na potępienie.
NBG Słyszeliście, że powiedziano praojcom: Nie będziesz cudzołożył. Ale ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę na skutek jej pożądania, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Zatem jeśli gorszy cię twoje prawe oko, wyłup je i odrzuć od siebie; bowiem pożyteczniej ci jest, aby zginął jeden z twych członków, aniżeli całe, twoje ciało zostało wrzucone do gehenny. A jeśli gorszy cię twoja prawa ręka, odetnij ją i odrzuć od siebie; bowiem pożyteczniej ci jest, aby zginął jeden z twoich członków, aniżeli całe twoje ciało zostało wrzucone do gehenny.
PL1 Wiecie, że powiedziano: Masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię: Każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twe prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i rzuć daleko od siebie. Korzystniej dla ciebie będzie, że zginie jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało miało się znaleźć w miejscu wiecznej kary. Podobnie jeśli twa prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej będzie dla ciebie, że zginie jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało miało się znaleźć w miejscu wiecznej kary.
PL5 Wiecie, że powiedziano: Masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię: Każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twe prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie jeśli twa prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla ciebie będzie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary.
UNT Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, który patrzy na niewiastę i pożąda jej, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc prawe oko twoje cię gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż całe twoje ciało zostało wrzucone w ogień piekielny. I jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż całe twoje ciało zostało wrzucone w ogień piekielny.
NKB „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: każdy, kto patrzy na kobietę pożądając jej, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła”.
UBG Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.
NPD Słyszeliście również, że Mojżesz przekazał wam w Prawie polecenie: Nie będziesz cudzołożył. Ja zaś mówię, że istotą tego zapisu było nie tylko przeciwdziałanie fizycznemu kontaktowi naruszającemu wierność małżeńską, ale przede wszystkim troska o postawę ludzkiego serca, z którego rodzi się wszelki grzech. Z Bożej perspektywy bowiem każdy, kto z pożądliwością seksualną przygląda się drugiej osobie, już w sercu swoim dopuszcza się cudzołóstwa. Jeśli więc chcesz być człowiekiem prawym, lecz zmysł wzroku popycha cię do grzechu, korzystniej byłoby dla ciebie, byś wyłupił sobie oko, które prowadzi cię do grzechu, i odrzucił je precz od siebie! Lepiej bowiem jest, by zniszczeniu uległ tylko jeden z twoich organów, a reszta twego ciała została uratowana przed potępieniem.
EPP Słyszeliście, że powiedziano: – Nie cudzołóż. Ja natomiast mówię wam: Każdy spoglądający na kobietę z pożądliwością już cudzołoży z nią w sercu swoim. Jeśli zaś oko twoje prawe uwodzi cię, wyrwij je i odrzuć od siebie, lepiej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie zostało wrzucone do Gehenny. I jeśli twoja prawa ręka uwodzi cię, odetnij ją i odrzuć od siebie, lepiej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie pogrążyło się w Gehennie.
TNP Słyszeliście, że powiedziano przodkomg: Nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto patrzyh na kobietę, abyi jej pożądać, już z nią popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadkuj, wyłupk je i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehennyl. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie; albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, a nie całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny.
PO Słyszeliście, że powiedziano: „Nie będziesz dopuszczał się zdrady małżeńskiej”. Ja zaś wam mówię, że każdy kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już dopuścił się z nią zdrady małżeńskiej w swoim sercu. Lecz jeśli twoje prawe oko jest ci powodem potknięcia, wyłup je i odrzuć od siebie; korzystniej jest bowiem dla ciebie, żeby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało zostało wrzucone do Gehenny. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem potknięcia, odetnij ją i odrzuć od siebie; korzystniej jest bowiem dla ciebie, żeby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało poszło do Gehenny.
BI Słyszeliście, że zostało powiedziane: Nie będziesz cudzołożył. Ja natomiast mówię wam, że każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już w sercu swoim popełnił z nią cudzołóstwo. Jeśli twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, aby zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało zostało wrzucone do Gehenny. I jeśli prawa twa ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest bowiem dla ciebie, aby zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twe ciało zostało wrzucone do Gehenny.


 1. a) We wcześniejszych wydaniach: pożyteczniej jest tobie.
 2. b) W BL poprawnie: scudzołożył.
 3. c) W wydaniu z 2006 r. "twe".
 4. d) W pierwszym wydaniu dodane: "przodkom".
 5. e) W pierwszym wydaniu inna kolejność: "pójść do piekła".
 6. f) W drugim wydaniu zmieniony szyk: w myślach już z nią popełnił.
 7. g) Wg przypisu w TNP: gr.: archaios – będący od początku, prastary – brak w mss Byz
 8. h) Wg przypisu w TNP: lub: przyglądać się uważnie.
 9. i) Wg przypisu w TNP: gr.: pros – w kierunku, do, przy, dla.
 10. j) Wg przypisu w TNP: lub: gorszy.
 11. k) Wg przypisu w TNP: dosł.: wyrwij z korzeniami.
 12. l) Wg przypisu w TNP: tj. dolina Hinnona – symbol wiecznego potępienia.