Ochrzcić się, aby być "umarłym"?

GNT επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ αυτων
NA Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόµενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;
EDW Bo inaczej cóż czynią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie zmartwychwstają? Po cóż za nich chrzest przyjmują?
SK Gdyby rzecz miała się inaczej, to cóż czynią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to po cóż przyjmują chrzest za nich?
EDG/KUL Bo inaczej cóż czynią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, po cóż za nich chrzest przyjmują?
W Inaczej, cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie powstają? Czemu i chrzczą się za nich?
BTI Bo inaczej czegoż dokonają ci, co się chrzczą za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują?
BP W przeciwnym razie cóż osiągną ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli zmarli nie zmartwychwstają, to po co przyjmować za nich chrzest?
BTII-IV /KR/BWP Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuża za nich chrzest przyjmują?
BW Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich?
PW Gdyby było inaczej, to w jakim celu niektórzy z was przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to po cóż się za nich chrzcić?
Jeśli umarli nie powstaną do życia, to czy jest sens chrzcić się za tych, cob odeszli? Po co to robić, jeśli się nie wierzy, że umarli kiedyś powstaną?
3 Co więc robią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeśli umarli w ogóle nie powstaną do życia, to jaki jest w tym sens?
rew W przeciwnym razie jaką korzyść odnieśliby ci, którzy dają się ochrzcić, żeby być umarłymi? Jeżeli umarli wcale nie będą wskrzeszeni,to po co ci przyjmują taki chrzest?
PI Gdyż co uczynią ci zanurzający za martwych? Jeśli całkowicie martwi nie są wskrzeszani, dlaczego i zanurzają się za nich?
PJ Bo inaczej co uczynią przyjmujący chrzest ze względu na umarłych? Jeśli w ogóle umarli nie zmartwychwstają, to dlaczego ze względu na nich przyjmują chrzest?
PE W przeciwnym razie, co uczynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeśli umarli nie są w ogóle wskrzeszani, to dlaczego za nich przyjmują chrzest?
PD W przeciwnym razie, co zrobią ci, którzy są chrzczeni ze względu na umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wzbudzani, to po co są ze względu na nich chrzczeni?
Gdyby było inaczej, co osiągaliby ludzie, którzy dają się zanurzać za umarłych? Jeśli umarli nie są w istocie wskrzeszani, to czemu zanurza się ludzi za nich?
BL Cóż bowiem czynią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszeni, po cóż przyjmują za nich chrzest?
EP Gdyby tak nie było, cóż uczynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeśli zmarli w ogóle nie zmartwychwstają, po co przyjmuje się za nich chrzest?
NBG A co uczynią ci, którzy się chrzczą dla umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszani, dlaczego się chrzczą dla umarłych?
PL [Wracając do zmartwychwstania,] jeśli go nie ma, to co mają zrobić ci, którzy przyjmują chrzest ze względu na umarłych? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, po co się z ich powodu chrzcić?
UNT Bo cóż uczynią ci, którzy dają się chrzcić za umarłych? Jeśli umarli wcale nie bywają wzbudzeni, dlaczego chrzczą się za nich?
NKB Bo co czynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to po co za nich chrzest przyjmują?
UBG Bo inaczej co zrobią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych, jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszani? Po co przyjmują chrzest za zmarłych?
NPD I mam jeszcze jedną dygresję dotyczącą zmartwychwstania. Jeśli by ono nie było możliwe, to dlaczego niektórzy z was skłaniają się do [praktykowania nauk głoszonych przez fałszywych nauczycieli] o zastępczym przyjmowaniu chrztów w intencji zmarłych? Gdyby umarli nie mieli powstać z martwych, to po co niektórzy z was przyjmują za nich takie chrzty?
EPP W przeciwnym razie, co uczynią ci, którzy chrzczą się za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie powstają, to, po co chrzcić się za nich?
TNP Boc co uczynią ci, którzy są chrzczeni za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wzbudzani, to dlaczego są chrzczeni za umarłych?
PO W przeciwnym razie, co zrobią ci, którzy dają się chrzcić za umarłych? Jeśli umarli w istocie nie są wzbudzani, to po co dają się za nich chrzcić?
BI Bo co czynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to po co za nich chrzest przyjmują?


  1. a) W V wydaniu BT: "czemu".
  2. b) W II wydaniu: którzy
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: epei – w przeciwnym razie, bo, ponieważ, gdyż.