GNT σπειρεται σωμα ψυχικον εγειρεται σωμα πνευματικον ει εστιν σωμα ψυχικον εστιν και πνευματικον
NA σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν.
EDW wsiewa się ciało zmysłowe, a powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowe,
SK sieje się ciało ziemskie – powstaje ciało duchowe. Jeżeli istnieje ciało ziemskie, istnieje też i duchowe.
EDG/KUL wsiewa się ciało zmysłowe, a powstanie ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowe.
W Wsiewa się ciało cielesne, powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe, jak napisano:
BTI-II zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie.
BP sieje się ciało podległe zmysłom – powstaje ciało podległe duchowi. Jeżeli istnieje ciało podległe zmysłom, to musi również istnieć ciało podległe duchowi.
BTIII-V zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, powstanie* też ciało duchowe.
KR zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, jest też ciało duchowe.
BW Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.
PW masz ciało zmysłowe, zmartwychwstaniesz w ciele duchowym. Istnieje bowiem jeden i drugi rodzaj ciała.
1 Umieramy w ciele ludzkim, ale zmartwychwstajemy w ciele duchowym. Ponieważ tak, jak istnieją naturalne ciała ludzkie, istnieją też ciała nadnaturalne – duchowe.
2 Umieramy w ciele ludzkim, ale zmartwychwstaniemy w ciele duchowym. Bo tak jak istnieją naturalne ciała ludzkie, istnieją też ciała nadnaturalne – duchowe.
3 a zmartwychwstanie ciało wspaniałe, pełne mocy, duchowe! Bo istnieje ciało materialne i duchowe.
Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe.
PI jest siane ciało zmysłowe, jest wskrzeszane ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowe.
PJ siane jest ciało ożywiane duszą, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ożywiane duszą, jest i duchowe.
BWP zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe.
PE sieje się ciało zmysłowe, wskrzeszane jest ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest także ciało duchowe.
PD zasiewane jest ciało duszewne, wzbudzane jest ciało duchowe. Jeśli jest ciało duszewne – jest także duchowe.
Posiane jest zwykłym ludzkim ciałem; wskrzeszone będzie ciałem pod władzą Ducha. Jeśli istnieje zwykłe ludzkie ciało, to istnieje też ciało pod władzą Ducha.
BL Jest zasiane ciało zmysłowe, będzie wskrzeszone ciało duchowe (brak wersetu 44).
EP sieje się ciało zmysłowe, a powstaje ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe.
NBG jest siane we wzgardzie – a jest wskrzeszane w chwale; jest siane w bezsile – a jest wskrzeszane w mocy; jest siane ciało zmysłowe – a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało zmysłowe i jest także ciało duchowe.
PL Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe.
UNT Sieje się w niesławie, jest wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, jest wzbudzone w mocy; sieje się ciało duszą żyjące, jest wzbudzone ciało duchowe.
NKB zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, jest też ciało niebieskie.
UBG Sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe.
NPD a to, co było zasiane jako ciało zmysłowe, powstanie do Życia jako ciało duchowe! Powinniście bowiem wiedzieć, że jak istnieją byty zmysłowe, tak również istnieją byty duchowe.
EPP Sieje się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jest jest ciało zmysłowe, jest też duchowe.
TNP Siane jest w zniewadze, wzbudzane jest w chwale; siane jest w słabości, wzbudzane jest w mocy; siane jest ciało duszą żyjącea, wzbudzane jest ciało duchowe. Jeżeli jest ciało duszą żyjące, jest też ciało duchowe.
PO Siane jest ciało duszewne, wzbudzane jest ciało duchowe. Jeśli jest ciało duszewne, to jest też duchowe.
BI zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, jest też ciało niebieskie.


  1. a) Wg przypisu w TNP: gr.: psychikos – we władaniu duszy, zmysłowy – por. w. 44-46.