GNT ο και σφραγισαμενος ημας και δους τον αρραβωνα του πνευματος εν ταις καρδιαις ημων
NA ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.
EDW/EDG/KUL On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w serca nasze.
SK on wycisnął na nas pieczęć swą i dał Ducha jako zadatek w serca nasze.
W on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.
BTI-V/KR/BWP On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
BP oraz opieczętował i dał naszym sercom Ducha jako zadatek.
BW Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.
PW i odcisnął na nas swoje znamię, dając nam do serca zaczątki swego Ducha.
Wycisnął na nas znak swojej własności, dając nam do serc Ducha Świętego jako gwarancję naszej przynależności do Niego i zadatek tego wszystkiego, czym nas chce jeszcze obdarzyć.
3 wycisnął na nas pieczęć swojej własności i dał nam do serc Ducha Świętego jako gwarancję przynależności do Niego.
On też położył na nas swą pieczęć i dał w nasze serca ducha – zadatek tego, co ma przyjść.
rew On położył na nas swoją pieczęć, dał nam ducha jako gwarancję tego, co ma przyjść.
PI [ten] i [który opieczętował sobie] nas i [który dał] porękę Ducha w sercach naszych.
PJ On też nas pieczęcią oznaczył i On w sercach naszych umieścił Ducha jako porękę.
PE On też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek zostawił Ducha w naszych sercach.
PD On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do naszych serc.
zapieczętował i dał nam do serc swego Ducha jako gwarancję na przyszłość.
BL On też wycisnął pieczęć na nas i wlał jako zadatek Ducha w serce nasze.
EP On nas opieczętował i dał naszym sercom Ducha jako poręczyciela.
NBG Ten, co nas sobie zapieczętował oraz dał też zadatek Ducha w naszych sercach.
PL On też wycisnął na nas pieczęć i, jako zadatek, dał nam do serc swego Ducha.
UNT Który też położył na nas pieczęć, i dał zadatek Ducha w nasze serca.
NKB On też położył na nas pieczęć i dał naszym sercom poręczenie, którym jest Duch.
UBG On też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek.
NPD To On opieczętował nasze serca Duchem Uświęcenia, którego zesłał jako zadatek dziedzictwa przygotowanego dla nas w Niebiosach.
EPP On wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w serca nasze.
TNP Który też położył na nas pieczęć i dał zadateka Ducha w nasze serca.
PO Ten, który nas też opieczętował i dał Ducha jako poręczenie, który jest w naszych sercach.
BI On także opatrzył nas swoją pieczęcią i złożył w sercach naszych zadatek Ducha.


  1. a) Wg przypisu w TNP: gr.: arabon – przedsmak, poręka, rękojmia, zadatek.