Czy Duch jest Panen?

GNT ο δε κυριος το πνευμα εστιν ου δε το πνευμα κυριου ελευθερια
NA δὲ κύριος τὸ πνεῦµά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ πνεῦµα κυρίου, ἐλευθερία.
EDW/EDG/KUL A Pan jest Duchem i gdzie Duch Pański, tam wolność.
SK Pan duchem jest; a tam gdzie jest Duch Pański, tam wolność.
W A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.
BTI Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność.
BP Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam jest i wolność.
BTII-IV/KR/BWP Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność.
BW A Pan jest Duchema; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.
PW Mówiąc o Panu mam na myśli Ducha, a gdzie Duch Pana, tam panuje wolność.
1 Pan jest Duchem dającym życie i gdziekolwiek się pojawi, przynosi ludziom wolność.
2 Pan jest bowiem Duchem dającym życie i gdziekolwiek się pojawi, przynosi ludziom wolność.
3 Pan jest bowiem duchem, a gdziekolwiek pojawia się Jego Duch, niesie ludziom wolność.
Jehowa zaś jest Duchem; a gdzie duch Jehowy, tam wolność.
rew Jehowa jest istotą duchową. I gdzie święty duch Jehowy, tam wolność.
PI Zaś Pan Duch jest, gdzie zaś Duch Pana wolność.
PJ Pan jest Duchem; a gdzie Duch Pana, wolność.
BTV Pan zaś – to Duch, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność.
PE Pan natomiast oznacza Ducha, a gdzie jest Duch Pana, tam wolność.
PD Pan natomiast jest Duchem; gdzie zaś Duch Pana, tam wolność.
A "Adonai" w tym tekście oznacza Ducha. A gdzie Duch Adonai, tam jest wolność.
BL Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.
EP Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność.
NBG A Pan jest Duchem; zaś gdzie Duch Pana, tam i wolność.
PL Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana, tam wolność.
UNT Ale Pan jest tym Duchem; a gdzie ten Duch Pański, tam wolność.
NKB Otóż Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pana, tam wolność.
UBG Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.
NPD Albowiem PAN jest Duchem, a gdzie Duch PANA, tam wolność.
EPP Pan jest Duchem, a gdzie Duch Pana, tam wolność.
TNP A Pan jest Duchem; a gdzie Duch Pana, tam wolnośćb.
PO A Pan jest Duchem; gdzie zaś jest Duch Pana, tam wolność.
BI Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana – [tam] wolność.


  1. a) W I wydaniu małą literą: duchem.
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: eleutheria – wolność, swoboda wyboru, niezależność.