Tekst kontrowersyjnie oddany przez przekład świadków Jehowy.

GNT τον λογον [ον] απεστειλεν τοις υιοις ισραηλ ευαγγελιζομενος ειρηνην δια ιησου χριστου ουτος εστιν παντων κυριος
NA τὸν λόγον [ὃν] ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτός ἐστιν πάντων κύριος,
EDW Synom izraelskim posłał Bóg słowo, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego.
SK Posłał swe Słowo synom Izraela i zwiastował Dobrą Nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. Ten jest Panem wszystkich.
EDG/KUL Słowo [swe] posłał synom izraelskim zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. Ten jest Panem wszystkiego.
W Słowo posłał Bóg synom izraelskim, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa (ten jest Panem wszystkich).
BTI-V Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.
BP Posłał więc Bóg słowo synom Izraela, głosząc dobrą nowinę pokoju przez Jezusa Chrystusa – On jest Panem wszystkich.
KR/BWP Skierował Bóg swoje słowo do synów Izraela zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich.
BW Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich.
PW Posłał on do Izraela Dobrą Nowinę o pokoju w osobie Jezusa Chrystusa, który panuje nad wszystkim.
Na pewno słyszeliście dobrą nowinę głoszoną narodowi izraelskiemu o pokoju z Bogiem przez Jezusa Mesjasza, który jest Panem całego stworzenia.
3 Wy już wiecie, że przekazał On Izraelowi dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa, Mesjasza, który jest Panem wszystkich ludzi.
Posłał słowo do synów Izraela, aby im oznajmić dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa: Ten jest Panem wszystkich innych.
rew Posłał On do ludu Izraela swoje słowo, dobrą nowinę o pokoju możliwym dzięki Jezusowi Chrystusowi – temu, który jest Panem wszystkich.
PI Słowo, [które] wysłał synom Izraela, głosząc dobrą nowinę [o] pokoju przez Jezusa Pomazańca – Ten jest wszystkich Panem –
PJ Posłał słowo synom Izraela, ogłaszając pokój za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego.
PE Posłał Słowo synom Izraela, głosząc Dobrą Nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich.
PD Słowo, które posłał synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich.
Oto orędzie, jakie posłał on synom Isra'ela, ogłaszając szalom przez Jeszuę Mesjasza, który jest Panem wszystkiego.
BL Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.
EP On posłał do Izraelitów słowo jako Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich.
NBG On też Słowem, które wysłał synom Israela, głosił dobrą nowinę pokoju przez Jezusa Chrystusa – ten jest Panem wszystkich.
PL Odniosę się teraz do poselstwa, które przekazał synom Izraela, głosząc za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, dobrą nowinę o pokoju.
UNT To jest słowo, które posłał synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. Ten jest Panem wszystkich.
UBG A jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich;
NPD Z pewnością wiecie, że Najwyższy posłał swoje Słowo najpierw do synów Izraela. Dokonał tego przez Jezusa Chrystusa, który ogłosił nam Dobrą Wiadomość o pokoju, jaki w Nim został ustanowiony. On również okazał się PANEM wszystkich i wszystkiego!
EPP Ten, który posłał Słowo synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, Ten jest Panem wszystkich.
TNP Posłał słowo synom Izraela, głosząc dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. Ten jest Panem wszystkich.
PO Słowo, które posłał do synów Izraela, zwiastując ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa (Ten jest Panem wszystkich),