1. a) W I wydaniu: odpuszczenie.
  2. b) Wg przypisu w TNP: lub: zmianę myślenia, zawrócenie.
  3. c) Wg przypisu w TNP: uwolnienie.