"Zostaliście, jesteście, czy będziecie zbawieni"? Tekst wydaje się ważny dla doktryny o "pewności zbawienia".

GNT αλλα δια της χαριτος του κυριου ιησου πιστευομεν σωθηναι καθ ον τροπον κακεινοι
NA ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ’ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
EDW Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak jak i oni.
SK Nie, wierzymy, że osiągniemy zbawienie przez łaskę Jezusa [Chrystusa], tak samo jak i oni.
EDG/KUL Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa będziemy zbawieni, tak jak i oni.
W Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak jak i oni.
BT Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusaa tak samo jak oni.
BP Jednak dzięki łasce Pana Jezusa wierzymy, że będziemy tak samo zbawieni, jak i oni.
KR/BWP A przecież wierzymy, że tak samo jak oni będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa.
BW Wierzymy przecież,b że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni.
PW Wierzymy przecież, że dzięki łasce Jezusa, naszego Pana, zarówno my, jak i oni będą zbawieni.
A może macie wątpliwości, że zbawienie otrzymujemy wszyscy tak samo – jako dar Pana Jezusa?
3 Przecież wierzymy, że tak jak oni jesteśmy zbawieni łaską Jezusa, naszego Pana.
rew Wierzymy, że zarówno my, jak i oni zostaniemy wybawieni dzięki niezasłużonej życzliwości Pana Jezusa".
PI Ale przez łaskę Pana, Jezusa, wierzymy, (że) zostać zbawienic, według którego sposobu i onid.
PJ Przecież wierzymy, że my, jak i oni dostępujemy zbawienia dzięki łasce Pana Jezusa".
PE Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni.
PD Ale wierzymy, że jesteśmy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa — tak samo jak i oni.
Nie, lecz to przez miłość i dobroć Pana Jeszui ufamy i zostajemy wyzwoleni – i tak samo z nimi.
BL Lecz dzięki łasce Pana Jezusa wierzymy, że będziemy tak samo zbawieni, jak i oni".
EP Wierzymy, że dzięki łasce Pana Jezusa będziemy zbawieni, tak samo jak oni.
NBG Przecież z powodu łaski Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy przekonani, że zostaliśmy zbawieni jak i tamci – z powodu sposobu życia.
PL Przecież wierzymy, że zostaliśmy zbawieni dzięki łasce Pana Jezusa — zupełnie tak samo, jak oni.
UNT Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa zostaliśmy zbawieni, a w ten sam sposób i oni.
UBG Lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni, tak samo i oni.
NPD Przecież jest oczywiste, iż zbawienia można dostąpić jedynie przez skorzystanie z łaskawości Jezusa, naszego PANA, co ma zastosowanie zarówno do nas, jak i do nich!.
EPP Ale wierzymy, że jesteśmy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo, jak oni.
TNP Ale wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa zostaliśmy zbawieni, i w ten sam sposób i oni.
PO Lecz wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa jesteśmy zbawieni, tak samo jak i oni.


  1. a) W I wydaniu występuje tu przecinek.
  2. b) W I wydaniu: "przecie".
  3. c) Przypis w PI brzmi: Wraz z domyślnym „my” tworzy w oryginale składnię accusativus cum infinitivo po „wierzymy”. Składniej: "że zostaliśmy zbawieni”.
  4. d) Przypis w PI brzmi: "„według którego spososbu i oni” – przykład brachylogii (wyrażenie skondensowane, lakoniczna forma językowa, która lapidarnie wyraża myśl). Pełniej: w taki sam sposób, także oni zostali zbawieni."