Kto zasiadł na tronie sędziowskim: Piłat czy Pan Jezus?

GNT ο ουν πιλατος ακουσας των λογων τουτων ηγαγεν εξω τον ιησουν και εκαθισεν επι βηματος εις τοπον λεγομενον λιθοστρωτον εβραιστι δε γαββαθα
NA οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα.
EDW Usłyszawszy te słowa Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
SK Gdy Piłat usłyszał te słowa, kazał Jezusa wyprowadzić na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na placu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.
EDG Piłat usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
KUL Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.
W Piłat więc usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa przed pretorium, i usiadł na stolicy sądowej, na miejscu, które zowią Litostrotos, a po żydowsku Gabbata.
BTI-V Gdy więca Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotosb, po hebrajsku Gabbata.
BP Piłat, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa z pretorium i zasiadł na podwyższeniuc na miejscu zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku Gabbatha.
KR/BWP Kiedy Piłat usłyszał te słowa, kazał przyprowadzić Jezusa, zasiadł na trybunale w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.
BW Piłat tedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu, zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata.
PW Gdy to Piłat usłyszał, kazał wyprowadzić Jezusa, a sam zasiadł na krześle sędziowskim, ustawionym na dziedzińcu, zwanym po grecku „Lithostrotos”, po hebrajsku zaś „Gabbata”.
Na te słowa Piłat znowu wyprowadził do nich Jezusa, a sam usiadł na ławie sędziowskiej stojącej na ganku.
2 Usłyszawszy to Piłat znowu wyprowadził do nich Jezusa, sam zaś usiadł na ławie sędziowskiej, stojącej na ganku.
3 Usłyszawszy to, Piłat znowu wyprowadził Jezusa, sam zaś usiadł na ławie sędziowskiej, na miejscu zwanym Kamienny Bruk (po hebrajsku Gabbata).
rew Kiedy Piłat to usłyszał, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na fotelu sędziowskim w miejscu, nazywanym Kamiennym Brukiem, po hebrajsku Gabbata.
PI Zatem Piłat usłyszawszy słowa te poprowadził na zewnątrz Jezusa, i usiadł na trybunie w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.
PJ Kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził na zewnątrz Jezusa i zasiadł na trybunie w miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.
PE Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na trybunie, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.
PD Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu zwanym Litostraton, a po hebrajsku Gabbata.
Kiedy Piłat usłyszał, co mówią, wyprowadził Jeszuę na zewnątrz i usiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Brukiem (po aramejsku – Gabata).
BL Kiedy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i posadził na trybunale, w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.
EP Kiedy Piłat usłyszał te słowa, polecił wyprowadzić Jezusa na zewnątrz i posadzić na ławie sędziowskiej, znajdującej się na miejscu zwanym Lithostrotos, a w języku hebrajskim Gabbata.
NBG Więc Piłat, gdy usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł koło trybuny, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
PL Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu zwanym Litostratos, a po hebrajsku Gabbata.
UNT Piłat więc słysząc te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu, zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
NKB Piłat więc, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i posadził na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.
UBG Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
NPD Na te słowa Piłat kazał ponownie wyprowadzić Jezusa na zewnątrz i posadził Go na swojej ławie sędziowskiej, w miejscu zwanym kamiennym podestem, które po hebrajsku nazywa się gabbata.
EPP A kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.
TNP Wtedy Piłat, gdy usłyszał te słowad, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskime, w miejscu, zwanym Lithostrotosf, a po hebrajsku Gabbatag.
PO Piłat więc, gdy usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim na miejscu zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
BI Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunie, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.


  1. a) W I wydaniu: tedy.
  2. b) W I wydaniu: Litostrotos.
  3. c) W I wydaniu: i poprowadził rozprawę. Wg wydania z 2006 r: i zasiadł na krześle sędziowskim.
  4. d) Wg przypisu w TNP: dosł.: to słowo.
  5. e) Wg przypisu w TNP: lub: krześle – por. Mt 27,19.
  6. f) Wg przypisu w TNP: tj. kamienny bruk, mozaika, bądź mozaikowa powierzchnia.
  7. g) Wg przypisu w TNP: pagórek.