Tekst niezbyt jasny.

GNT αυτη δε εστιν η αιωνιος ζωη ινα γινωσκωσιν σε τον μονον αληθινον θεον και ον απεστειλας ιησουν χριστον
NA αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
EDW A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego, i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
SK A życie wieczne polega na tym, żeby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego, i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
EDG A to jest życie wieczne: Poznać ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
KUL To zaś jest życie wieczne, by poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
W To zaś jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
BTI A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynie prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
BP A to jest życie wieczne: poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
BTII-V A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
KR/BWP Życie zaś wieczne polega u nich na tym, aby poznali Ciebie, Boga jedynego i prawdziwego, oraz Tego, którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa.
BW A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeśa.
PW Sensem życia wiecznego jest poznanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego ty posłałeś.
Drogą do wiecznego życia jest poznanie Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i – Jezusa Chrystusa, którego posłałeś na ziemię.
2 Poznanie Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś na ziemię jest jedyną drogą do wiecznego życia.
3 A życie wieczne to poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
rew Żeby mogli żyć wiecznie, muszą poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
PI To zaś jest wieczne życie, aby poznawali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i którego wysłałeś, Jezusa Pomazańca.
PJ A na tym polega życie wieczne, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, któego posłałeś: Jezusa Chrystusa.
PE Na tym zaś polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
PD To zaś jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
A życie wieczne jest tym: aby znać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego Ty posłałeś, Jeszuę Mesjasza.
BL To zaś jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa.
EP A życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś – Jezusa Chrystusa.
NBG A takim jest życie wieczne, by poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego wysłałeś, Jezusa Chrystusa.
PL A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś – Jezusa Chrystusa.
UNT A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
NKB A to jest życie wieczne: Poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
UBG A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
NPD Wiekuiste Życie polega bowiem na trwaniu w bliskiej, osobistej relacji z Jedynym Prawdziwym Bogiem, który objawił się w posłanym na świat Jezusie Chrystusie. [Tymczasem Jezus kontynuował].
EPP Tym zaś jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
TNP A to jest życie wieczne, aby znalib Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Mesjaszac.
PO To zaś jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
BI Życie wieczne zaś to poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś – Jezusa Chrystusa.


  1. a) W I wydaniu: któregoś posłał.
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: ginosko – por. J 1,10.
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: Chrystusa, Pomazańca.