Czy z tekstu wynika kult aniołów? Czy BP, BT i BL dostosowano do doktryny o kulcie aniołów?

GNT μηδεις υμας καταβραβευετω θελων εν ταπεινοφροσυνη και θρησκεια των αγγελων α εορακεν εμβατευων εικη φυσιουμενος υπο του νοος της σαρκος αυτου
NA μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν, ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,
EDW Niechaj was nikt nie zwodzi przez uniżanie się i kult aniołów błąkając się wśród rzeczy, których nie widział i nadymając się myślami cielesnymi,
SK Niechaj nie odsądzają was od zwycięskiej nagrody ci, którzy mają upodobanie w „upokarzaniu się” i w „kulcie anielskim”, którzy „wstępują do świątyni ujrzanej w wizji” – nadymają się bez słusznego powodu pychą, wypływającą z ich zmysłowego usposobienia,
EDG Niechaj nikt wdzierając się w dziedzinę rzeczy, których nie widział i daremnie nadymając się myślami cielesnymi, nie pozbawi was nagrody przez skłonienie do uniżania się i do kultu aniołów.
KUL Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i czci aniołów, wnikając w to, co ujrzał. Taki nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia,
W Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swego
BTI Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i czci aniołów, wnikając w to, co ujrzał. Taki nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia,
BP Niechaj nikt, kto lubuje się w fałszywej pokorze lub w przesadnej czci aniołów, opierając się na [rzekomych] widzeniach, nie odsądza was od nagrody, pyszniąc się bez powodu swoim przyziemnym sposobem myślenia –
BTII-IV Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki, nadęty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia,
KR/BWP Niech nie pozbawiają was wiecznej nagrody swoimi słowami ci, którzy się przechwalają przesadnym poniżaniem samych siebie oraz kultem aniołów, uzasadnionyma jedynie ich prywatnymi widzeniami. Są to ludzie zadufani w swoim czysto ludzkim sposobie myślenia,
BW Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim,
PW Niech was nie potępiają ci, którzy znajdują zadowolenie w poniżaniu samych siebieb i oddawaniu czci aniołom, powołując się na swoje wizje, bo bez powodu wynoszą się nad innych i wykazują przyziemny sposób myślenia.
Nie zważajcie na ludzic, którzy twierdzą, że jesteście potępieni, ponieważ odmawiacie oddawania czci aniołom. Ci zarozumialcy o bujnej wyobraźni powiadają, że otrzymali objawienie, aby tak czynić.
3 Nie dajcie się krytykować komuś, kto lubuje się w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, choć twierdzi, że otrzymał takie objawienie. Taki człowiek jest nadęty, a jego pycha jest pobudzana przez spaczony umysł.
Niech was nie pozbawia nagrody żaden człowiek, który ma upodobanie w udawanej pokorze i w jakiejś formie oddawania czci aniołom, „stawiając stopę” na czymśd, co ujrzał – nadęty bez uzasadnionego powodu swą cielesną umysłowością –
rew Niech was nie pozbawia nagrody żaden człowiek, który lubuje się w fałszywej pokorze i kulcie aniołów, szczycąc się swoimi wizjami. Taki człowiek w rzeczywistości chełpi się bez uzasadnionego powodu swoim cielesnym sposobem myślenia,
PI Nikt (nie) was niech odsądza, mając upodobanie w uniżoności serca i religii zwiastunów, co zobaczył wstępując, płocho dając się nadymać przez myśl ciała jego,
PJ Niech nikt nie wydaje na was wyroku dyskwalifikującego, kładąc nacisk na uniżoność i na kult aniołów, bo choć zgłębia to, co rzekomo otrzymał w widzeniu, bezmyślnie pychą się unosi pod wpływem myśli o swoim ciele
BTV Niechaj was nikt nie pozbawia prawa do nagrody, [sam będąc] zamiłowany w uniżaniu siebie i w przesadnym kulcie aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki [człowiek], bez powodu nadęty pychą, z powodu zmysłowego swego sposobu myślenia,
PE Niech was nie odciąga od nagrody ten, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i kulcie aniołów, kto powołuje się na swoje widzenia i pyszni się bezpodstawnie przyziemnym sposobem myślenia,
PD Niech was nie odtrąca ten, kto lubi się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić swoim cielesnym sposobem myślenia,
Nie pozwólcie, aby ktoś pozbawił was nagrody, nalegając, abyście praktykowali umartwianie się albo kult aniołów. Takich ludzi zawsze zaprząta jakaś wizja, jakiej doznali, i z próżności nadymają się przez ten swój świecki pogląd na sprawy.
BL Niech was nie potępia nikt, kto ma upodobanie w fałszywej pokorze i w przesadnej czci aniołów, opierając się na tym, co niby widział, pyszniąc się bez powodu swoim cielesnym usposobieniem,
EP Niech nie pozbawia was słusznej nagrody ten, kto lubuje się w upokarzaniu siebie czy w kulcie aniołów, skupiając całą swoją uwagę na tym, co zobaczył. Bez powodu wynosi się on nad innych, bo przez swoje ludzkie myślenie
NBG Niech was nikt nie odsądza od nagrody, mając upodobanie w pokorze oraz kulcie aniołów, których – będąc wtajemniczonym – nie zobaczył. Więc bez powodu daje się nadymać pychą z myśli swojej osobowości opartej na cielesnej naturze;
PL Niech was nikt nie odtrąca, szczególnie spośród tych, którzy lubią się umartwiać i oddawać cześć aniołom, powoływać na tajemnicze doznania i bezpodstawnie szczycić swoim cielesnym sposobem myślenia,
UNT Niech was nie pozbawia nagrody zwycięstwa nikt, kto ma upodobanie w uniżaniu się i kulcie aniołów, wdając się w rzeczy, których nie widział, próżno nadymae się ze swojego cielesnego umysłu,
NKB Niech wam nikt nie odmawia nagrody, mając upodobanie w uniżeniu i kulcie anielskim, które [to rzeczy] ujrzał wchodząc, bezpodstawnie puszony przez swój cielesny umysł,
UBGI Niech nikt nie pozbawia was nagrody, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, których nie widział, kto pyszni się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia;
UBGII Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia;
NPD Nie przejmujcie się tym, gdy ktoś mający upodobanie w umartwianiu samego siebie, w kulcie aniołów, w różnego typu ekscytacjach emocjonalnych lub w pielęgnowaniu religijnych wymysłów, które rodzą się z jego skażonej grzechem natury, próbuje was osądzać i dyskwalifikować.
EPP Niech nikt was nie pozbawia nagrody, ucząc fałszywej pokory i służenia aniołom, pyszniąc się tym, co rzekomo widział, na próżno nadymając się swoim grzesznym, cielesnym rozumem,
TNP Niech was nikt nie pozbawia nagrody zwycięstwaf, kto ma upodobanie w uniżaniu się, kulcie aniołów i w tajemniczych doznaniachg, dając się bezpodstawnie nadymać przez swój cielesny sposób myślenia,
PO Niech was nikt nie oszukuje osądzając, że jesteście niegodni waszej nagrody, w narzuconej sobie uniżoności i kulcie aniołów, zgłębiając to, co zobaczył, będąc bezpodstawnie nadymany przez swój umysł skierowany na upadłe ciało,
BI [Uważajcie], abyście nie poddali się fałszywemu werdyktowi kogokolwiek, kto ma upodobanie w uniżaniu siebie i kulcie aniołów; kto wchodzi w stan uniesienia pod wpływem tego, co widział, nadęty bez powodu przez swoje cielesne myślenie,


  1. a) W I wydaniu: "uzasadnianym".
  2. b) Tutaj tekst wg erraty. W tekście błędnie: "samych sobie";
  3. c) W II wydaniu trochę inaczej: "Nie przejmujcie się ludźmi" oraz po słowie: "zarozumialcy" umieszczono przecinek.
  4. d) W I wydaniu mamy: "obstając" przy tym.
  5. e) W wydaniu PDF-owym: "nadymając".
  6. f) Wg przypisu w TNP: gr.: katabrabeuo – sędzia pozbawiający nagrody, pozbawić zbawienia.
  7. g) Wg przypisu w TNP: lub: wnikając w to, co ujrzał, widząc w tajemnicy.