Czy Jezus jest archaniołem? Tekst istotny dla świadków Jehowy.

GNT οτι αυτος ο κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον
NA ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσµατι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον,
EDW Albowiem sam Pan na dany znak i na głos Archanioła, i na (dźwięk) trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
SK Bo na dany znak na głos archanioła i gdy trąba Boża zabrzmi, zstąpi z niebios Pan we własnej osobie, a ci, którzy w Chrystusie zmarli, pierwsi z grobów powstaną.
EDG Albowiem sam Pan na dany znak, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej, zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
KUL Albowiem sam Pan na dany znak, na głos archanioła i [dźwięk] trąby Bożej zstąpi z nieba i zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
W Ponieważ sam Pan na znak i na głos Archanioła i na dźwięk trąby bożej zstąpi z nieba, i umarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.
BTI Ponieważ sam Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
BP że na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
KR/BWP Na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną pierwsi.
BW Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
PW Bóg wyda rozkaz, archanioł to ogłosi i zabrzmią fanfary. Wtedy sam Pan zejdzie z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli z wiarą w Chrystusa.
1 Gdyż sam Pan zstąpi z niebios na potężny głos archanioła i głośny dźwięk trąby Bożej. Wtedy na spotkanie Pana najpierw powstaną wierzący, którzy zmarli;
2 Gdy sam Pan zstąpi z niebios na potężny głos archanioła i głośny dźwięk trąby Bożej, na Jego spotkanie powstaną najpierw wierzący, którzy zmarli;
3 Pan zstąpi z niebios na specjalne wezwanie, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej. I najpierw ożyją zmarli wierzący,
ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi.
rew Bo sam Pan zstąpi z nieba z trąbą Bożą, wyda głośny nakaz, zawoła archanielskim głosem i ci, co umarli będąc w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi.
PI że sam Pan na wezwanie, na głos archanioła i na trąbę Boga zejdzie z nieba, i martwi w Pomazańcu wstaną z martwych najpierw,
PJ Bo na dane hasło, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej sam Pan zstąpi z nieba i najpierw powstaną umarli w Chrystusie.
BTII-V Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
PE gdyż na wezwanie Boga, na głos archanioła i dźwięk trąby, sam Pan zstąpi z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.
PD Gdyż sam Pan na okrzyk rozkazu, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
Bo sam Pan zstąpi z nieba z gromkim okrzykiem, na wezwanie jednego z władców anielskich i na dźwięk szofaru Bożego. Ci, którzy umarli zjednoczeni z Mesjaszem, powstaną jako pierwsi,
BL Sam Pan bowiem na dany znak, na głos archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba i zmarli w Chrystusie powstaną jako pierwsi.
EP Bowiem sam Pan zstąpi z nieba na rozkaz, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej. Wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi.
NBG Ponieważ sam Pan - na wołanie, na głos archanioła oraz na trąbę Boga - zstąpi z Nieba i najpierw wstaną ci, którzy śpią w Chrystusie.
PL Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.
UNT Gdyż sam Pan z okrzykiem rozkazu, przy głosie archanioła i przy trąbie Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw.
NKB ponieważ sam Pan na hasło, na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej zstąpi z nieba. Najpierw powstaną zmarli w Chrystusie.
UBG Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
NPD Kiedy bowiem Bóg da znak, rozlegnie się głos trąby archanioła i sam PAN zstąpi z Niebios. A wtedy najpierw zmartwychwstaną ci, którzy już posnęli w Chrystusie.
EPP Albowiem sam Pan na wezwanie, na głos archanioła i na Bożą trąbę zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw.
TNP Gdyż sam Pan na okrzyka, na głos archanioła i na głos trąby Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw.
PO Gdyż sam Pan, przy okrzyku rozkazu, przy głosie archanioła i przy trąbie Boga, zstąpi z nieba, i umarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
BI Ponieważ sam Pan na wezwanie i głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną jako pierwsi.


  1. a)Wg przypisu w TNP: gr.: keleusma – pobudzający okrzyk wojenny, rozkaz, hasło.