12. RANKING Katolickiej Agencji Informacyjnej

Sądzę, że warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o rankingu polskich przekładów biblijnych i ich ocenie, która została przeprowadzona58 w 1999 r. wśród biblistów w formie badań ankietowych przez Katolicką Agencję Informacyjną59

Zastosowane kryteria:

 1. wierność (wyżej oceniano przekłady dosłowniejsze)
 2. staranność (tzn. jednolitość metody, brak pomyłek)
 3. piękno języka (jakość polszczyzny przekładu)
 4. jasność (przystępność dla współczesnego czytelnika)
 5. użyteczność (przydatność w duszpasterstwie i katechizacji, jakość objaśnień itp.).

Wyniki:

 • I miejsce – najwyższa ocena: Biblia poznańska, wysoko oceniono jasność i staranność;
 • IIKomentarze KUL-owskie, najwyżej oceniono wierność i staranność przekładu;
 • IIIBiblia Tysiąclecia, przy czym ocena dotyczyła pierwszego, jak i kolejnych wydań;
 • IV – przekład R. Brandstaettera (obejmujący poetyckie księgi ST i większość NT);
 • V – przekład ks. Kowalskiego;
 • VINT przełożony z łaciny przez ks. E. Dąbrowskiego;
 • VII – Biblia w przekładzie J. Wujka, najwyżej oceniona za piękno literackie;
 • VIII – dosłowna Synopsa czterech Ewangelii z przekładem M. Wojciechowskiego;
 • IX – cykl przekładów literackich Cz. Miłosza obejmujący głównie poetyckie księgi ST;
 • X miejsce zajmuje główny przekład protestancki – Biblia warszawska wydana przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Znamienne, że jeżeli chodzi o wierność tłumaczenia, ocena, jaką dali mu bibliści polscy, jest tylko niewiele mniejsza od analogicznej oceny przyznanej Biblii Tysiąclecia;
 • XIBiblia warszawsko-praska w przekładzie ks. bpa K. Romaniuka wydana także przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Najniższą notę przyznano mu za staranność, zaś najwyższą za jasność;
 • XII miejsce zajmuje tłumaczenie NT zaadoptowane do języka potocznego tzw. Współczesny Przekład wydane staraniem tegoż Towarzystwa.

Po dalsze informacje i komentarze co do oceny przekładów odsyłam do źródeł przytoczonych w powyższych przypisach albo do bardzo przejrzystego zestawienia w tabeli na Wikipedii – Polskie przekłady Biblii.

Prawie na koniec podsumujmy podstawowe wiadomości o polskich przekładach, które zestawiłem w tabelce:


 1. 58) Informację podaję za: "Biblistyka katolicka w Polsce na progu XXI wieku" (w: Asyryjska diaspora Izraelitów i Inne studia), z serii: Rozprawy i Studia Biblijne wyd. Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2003, str. 465, 466; Patrz też: Katolicki Komentarz Biblijny, op. cit. str. 1771 -1773;
 2. 59) KAI Biuletyn Prasowy nr 73 z 17 IX 1999, 57-58;
Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;
Jeżeli informacje zawarte na tej stronie częściowo zaspokoiły Twoją ciekawość i chciałbyś docenić oraz wesprzeć mój wysiłek
w jej rozwój, dokonaj wpłaty na konto: 41 1240 6218 1111 0000 4614 0074 w tytule "darowizna na psnt.pl". Dziękuję.
© 2008 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone