KRYTYKA TEKSTU NOWEGO TESTAMENTU – LINKI

Na początku przytoczmy definicję wg Wikipedii:

Krytyka tekstu (łac. critica textus), jest działem filologii, odgałęzieniem krytyki literackiej, poświęconym pracom edytorskim nad dawnymi dziełami zachowanymi w manuskryptach.

Praca edytorska obejmuje kolacjonowanie rękopisów, tworzenie stemma codicum, testimoniów, aparatu krytycznego. Prawie zawsze towarzyszy jej też wprowadzanie mniejszych lub większych poprawek (zwanych koniekturami) do przekazanego tekstu w celu usunięcia spostrzeżonych defektów transmisji.

Część zagadnień związanych z krytyką tekstu omawiam na stronie Tłumaczenie – interperetacją?, a przykłady wydań krytycznych NT z aparatem na stronie Teksty źródłowe – greckie.

Poniżej umieściłem linki (wg mnie najbardziej wartościowe) do stron poświęconych krytyce tekstu Nowego Testamentu. Osobiście uważam, że strona Wielanda Wilkera jest jedną z najlepszych linkowni (i nie tylko) do dalszego zgłębiania zagadnienia, stąd nie ma sensu powielać wszystkich jego zasobów. Sporo zagadnień związanych z badaniami nad oryginalnymi rękopisami NT zawiera polska edycja Wikipedii i zamieszczone nań artykuły Leszka Jańczuka (jednego z tłumaczy PE).

Wydania krytyczne Facsimile Ogólne
Narzędzia Polska Wikipedia
główne rodziny rękopisów
Fora i listy dyskusyjne

Dodatkowo w poniższej tabeli zestawiłem linki do fragmentów, w których krótko omówiłem niektóre zagadnienia związane z krytyką tekstu.

Mt 1:25 Mt 6:13 Mt 24:27 Mt 27:52-53 Łk 1:28 Łk 23:43
J 1:18 J 1:3-4 J 8:25 J 10:18 J 10:29 J 14:14
Dz 20:28 Rz 9:5 2Kor 3:17 Kol 2:18 1Tm 3:16 Tt 2:13
Hbr 1:5.8 1P 1:12 2P 1:1 1J 5:20

 1. Critical Editions of the New Testament – Wydania krytyczne wg: The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism
 2. The Greek New Testament/Nestle-Aland – najbardziej popularne wydania krytyczne dostępne np. w Towarzystwie Biblijnym w Warszawie
 3. Novum Testamentum Graece – Nestle-Aland the 28th edition
 4. Krótka charakterystyka patrz: Teksty greckie.

 5. The Society of Biblical Literature Greek New Testament – new, critically Greek New Testament edited by Michael W. Holmes


 1. Strona Wielanda Wilkera – Ogromny zasób linków do materiałów i zagadnień z dziedziny krytyku tekstu NT
 2. The Center for the Study of New Testament Manuscripts – projekt cyfryzacji i publikacji manuskryptów NT
 3. An Online Textual Commentary on the Greek Gospels – Komentarz krytyczny do Ewangelii – Wielanda Wilkera
 4. Link bezpośredni do zasobów Textual Criticism na stronie Wielanda
 5. The Encyclopedia of New Testament Textual Criticism – Encyklopedia krytyki tekstu
 6. Textual Criticism of the Greek New Testament – Podstrona strony Bible Research
 7. Krytyka tekstualna – zasoby z blogu Orygenes.org
 8. Resources for New Testament Textual Criticism – artykuły, linki, ciekawe zasoby
 9. TC Links – podstawowe linki dotyczące krytyki tekstu Nowego Testamentu
 10. Ancient Lives Projekt – projekt wspomagający odczytywanie starożytnych rękopisów greckich
 11. Evangelical Textual Criticism – blog poświęcony m.in. krytyce tekstu NT
 12. Pictures of The New Testament Papyri – zdjęcia papirusów Nowego Testamentu ze strony Early Bible
 13. Ancient Greek Manuscripts – linki do stron związanych z manuskryptami NT

 1. New Testament Transcripts – strona Instytutu Badań Nad Tekstem Nowego Testamentu w Monastyrze, pełna transkrypcja Ewangelii z papirusów P66, P75, kodeksów: 01, 02, 03 ...)
 2. The International Greek New Testament Project – IGNTP – elektroniczny projekt dotyczący transkrypcji tekstów z rękopisów NT – obecnie Ew. wg św. Jana
 3. New Testament. Virtual Manuscript Room – Zdjęcia rękopisów, Instytut Badań Nad Tekstem Nowego Testamentu w Monastyrze
 4. Manuscript Comparator – narzędzie typu "open source" porównujące wydania tekstów, manuskrypty itp.
 5. Center for New Testament Restoration – zestawienie tekstów NT i porównanie tekstów manuskryptów w formie cyfrowej.


 1. Textualcriticism List – Lista dyskusyjna poświęcona krytyce tekstu NT
 2. Textual Criticism of the Bible – Forum dyskusyjne założone i moderowane przez Wielanda Wilkera
Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;
Jeżeli informacje zawarte na tej stronie częściowo zaspokoiły Twoją ciekawość i chciałbyś docenić oraz wesprzeć mój wysiłek
w jej rozwój, dokonaj wpłaty na konto: 41 1240 6218 1111 0000 4614 0074 w tytule "darowizna na psnt.pl". Dziękuję.
© 2008 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone